Hoppa till innehåll
Media

Gipsbehandlingen av åkrar utvidgas till större områden längs kusten för att förbättra Östersjöns tillstånd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2021 10.19 | Publicerad på svenska 5.11.2021 kl. 10.43
Pressmeddelande

Regeringen vill utvidga gipsbehandlingen av åkrar till större kustområden än för närvarande i enlighet med målen i Finlands program för hållbar tillväxt. Gipsbehandlingen inriktas på lämpliga åkerskiften i Bottenvikens, Bottenhavets, Skärgårdshavets och Finska vikens avrinningsområden. Övergödningen av Finlands kustvatten är fortfarande den största enskilda utmaningen inom vattenskyddet, och det behövs effektiva och omfattande åtgärder för att bekämpa den.

Gipsbehandling av åkrar är en effektiv lösning inom den cirkulära ekonomin. Behandlingen minskar fosforbelastningen från jordbruket på Östersjön och främjar bevarandet av åkermarkens kolförråd. Effekten av gips har visats genom omfattande åkerförsök i Finland under de senaste tio åren. Forskningsresultaten visar att gipset i bästa fall halverar urlakningen av löslig fosfor från åkrar till vattendrag. Jordförbättrande gips, som används i Finland, är en biprodukt från gödselindustrin och uppfyller de uppställda renhetskraven.

I programmet för effektiverat vattenskydd sprider man gips på åkrarna i Skärgårdshavets avrinningsområde i samarbete med jordbrukarna 2020–2023. Av områdets åkrar har ca 16 000 hektar behandlats med gips hittills.

Finlands program för hållbar tillväxt finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument (Next Generation EU). 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar jordbrukare understöd för gips, som konkurrensutsätter anskaffningen och leveransen av gips till åkrarna. Gipsstödet beviljas genom jordbrukarens ansökan i form av en tjänst. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna ger jordbrukarna inom det egna verksamhetsområdet information om ansökningsomgången för gipsstöd våren 2022.

Man har kartlagt de åkrar som lämpar sig för gipsbehandling i Finland. Målet för det pågående programmet för effektiverat vattenskydd 2019–2023 är att behandla cirka 65 000 hektar åker i Skärgårdshavets avrinningsområde. Anslaget i budgetpropositionen för nästa år möjliggör gipsbehandling av åkrar i andra kustområden på ca 35 000 hektar åkermark.

I seminariet ”Gips, fiber och strukturkalk – ny information om miljönyttan” kan man höra om nyttan av gips. Seminariet ordnas den 8 december 2021 kl. 9–11. Vid seminariet behandlas resultaten av KIPSI- och KUITU-projekten samt projektet för strukturkalkning. Projekten ingår i programmet för effektiverat vattenskydd.

Ytterligare information:

Antton Keto, programchef, tfn 0295 250 148, [email protected]

Krista Mikkonen