Hoppa till innehåll
Media

Förstudien om hur kommunernas åtgärder inom klimatarbete och cirkulär ekonomi kan påskyndas blev klar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2022 11.36
Nyhet

Våra nationella mål för att bekämpa klimatförändringarna och påskynda den cirkulära ekonomin kräver nya lösningar också i kommunerna. Som ett led i den nationella stadsstrategin lät miljöministeriet göra en utredning om hur staten kan påskynda kommunernas klimatarbete och arbete för cirkulär ekonomi.

Den nationella stadsstrategin 2020–2030 är statsrådets och städernas gemensamma syn på vad socialt hållbara, klimatsmarta och livskraftiga städer innebär.

Enligt regeringsprogrammet är målet att Finland ska vara klimatneutralt 2035 och uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter. I det strategiska programmet för cirkulär ekonomi är målet att den inhemska förbrukningen av naturresurser 2035 inte ska överstiga 2015 års nivå, att resursproduktiviteten ska fördubblas och att materialens andel av den cirkulära ekonomin ska fördubblas fram till 2035.

För att målet om klimatneutralitet och målen i programmet för cirkulär ekonomi ska kunna nås krävs det att städer och kommuner vidtar verkningsfulla åtgärder för klimatarbete och cirkulär ekonomi samt investerar i hållbara lösningar och infrastruktur.

Kommunerna har en viktig roll som möjliggörare av utveckling inom arbetet för klimat och cirkulär ekonomi

I förstudien skisserades det upp hurdana nya styrmedel som kan användas för att främja målen för den nationella klimatpolitiken och den cirkulära ekonomin samt städernas och kommunernas åtgärder för klimatarbete och cirkulär ekonomi.

Av förstudien framgick att kommunerna är väl motiverade att vidta intensivare åtgärder. Det effektivaste sättet att göra åtgärderna för klimatarbete och cirkulär ekonomi till en central del av kommunens ledning är att koppla dem till strategin och uppföljningen av kommunens ekonomi.

När arbetet för klimatet och den cirkulära ekonomin inleddes identifierade man ett stort behov för understöd och flera eventuella rekommendationer för ytterligare påskyndande. Dessutom stärktes uppfattningen om att incitament för föregångarna för att genomföra ett mer ambitiöst arbete ökar verkningsfullheten. Enligt förstudien har kommunen en viktig roll som möjliggörare, koordinerare och samordnare i förhållande till andra aktörer i kommunen för att sporra utvecklingen inom klimatarbete och cirkulär ekonomi.

I förstudien betonades att man i frågor gällande klimatet och den cirkulära ekonomin ska tänka på helheten av styrmedel och inte enbart på de enskilda styrmedlen. Det finns en stor utvecklingspotential i de nuvarande styrmedlen. Dessutom förutsätter den cirkulära ekonomin egna skräddarsydda åtgärder för att påskynda arbetet, vilket stöds av green deal-avtalet för cirkulär ekonomi som är under beredning.

Förstudien sammanställdes i brett samarbete

MDI genomförde förstudien i samarbete med Tyrsky Konsultointi Oy och sakkunnigorganisationen för hållbar utveckling och energi Valonia. Förstudien har sammanställts i samarbete med flera ministerier, kommuner och andra centrala aktörer, och diskussionen fortsätter utifrån förstudien.

Ytterligare information:

Klimatåtgärder
Olli-Pekka Pietiläinen, programchef, [email protected], tfn 050 514 8105

Åtgärder inom cirkulär ekonomi
Taina Nikula, miljöråd, miljöministeriet, [email protected], tfn 050 305 6945

Stadsutveckling
Niina Nousjärvi, utvecklingschef, miljöministeriet, [email protected], tfn 050 434 5190