Hoppa till innehåll
Media

Finländarna har blivit bättre på att returnera gamla läkemedel

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 9.53 | Publicerad på svenska 26.8.2021 kl. 10.02
Nyhet

Finländarna har blivit bättre på att returnera onödiga läkemedel till apotek och insamlingspunkter. Gamla och onödiga läkemedel ska också returneras till apoteket, eftersom de belastar miljön och kan hamna i fel händer om de slängs i avloppet eller skräpkorgen. Den två veckor långa kampanjen för ett läkemedelsfritt Östersjön startar idag den 26 augusti när vi firar Östersjödagen.

Enligt Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma)-projektets rapport1 finns det stora skillnader mellan hanteringen av läkemedelsavfall i länderna kring Östersjön. Enligt rapporten returnerade två tredjedelar av finländarna onödiga läkemedel till apoteket eller insamlingspunkter åren 2009 och 2010. I Finland har situationen varit bland de bästa jämfört med de andra länderna kring Östersjön. I rapporten samlade man uppgifter om konsumenternas sätt att göra sig av med onödiga läkemedel i Finland, Litauen, Lettland, Polen, Sverige och Ryssland.

Enligt den nyaste enkäten2 som gjorts år 2019 i Finland, returnerar cirka 90 procent av vuxna finländare oanvända läkemedel till apoteket. På basen av forskningsresultaten har det skett en förändring mot det bättre i finländarnas praxis för att göra sig av med läkemedelsavfall jämfört med tidigare år.

”Trots att Finland fungerar som vägvisare i Östersjöområdet när det gäller att göra sig av med läkemedelsavfallet i hushållen, har vi ännu utrymme för förbättring. Läkemedel som slängts i avloppet och skräpkorgen kan hamna i jordmånen, inlandsvattnen och Östersjön, där de ökar läkemedelsbelastningen. Därtill visar ett flertal undersökningar att läkemedel som hamnat i vattendragen påverkar olika djurarters beteende, förökning och levnadsförhållanden. Läkemedel som förstörts på fel sätt kan även öka mängden bakterier som är immuna mot antibiotika, dvs. antibiotikaresistensen”, berättar utvecklingschef Taina Nystén via Finlands miljöcentral (SYKE).

Över 800 apotek runt om i Finland tar emot läkemedel

Kampanjen för ett läkemedelsfritt Östersjön ordnas nu för fjärde gången och i år vill man påminna om hur lätt det är att returnera gamla och onödiga läkemedel: I Finland finns över 800 apotek dit man kan returnera läkemedel.

”I år vill vi uppmuntra alla att göra städning av medicinskåpet till en regelbunden rutin och påminna om att det i Finland är enkelt och avgiftsfritt att returnera läkemedel till apoteket. Oron för Östersjön och andra vattendrag är stor och vårt mål är naturligtvis att inom en nära framtid skulle 100 % av finländarna returnera onödiga och gamla läkemedel till apoteket”, kommenterar Brand Manager Elina Aaltonen vid Apotekareförbundet.   

Kampanjen för ett läkemedelsfritt Östersjön är en gemensam kampanj som ordnas årligen av flera organisationer. Kampanjen genomförs av kommunikationsbyrån Cocomms, och den har i år möjliggjorts av Apotekareförbundet, GSK, HRM, John Nurminens Stiftelse, Lääketeollisuus ry, Mehiläinen, Oriola, Orion, social- och hälsoministeriet, Tamro, Yliopiston Apteekki samt miljöministeriet. Som sakkunnig i kampanjen fungerar Finlands miljöcentral SYKE och kampanjens beskyddare är John Nurminens Stiftelse.

Minneslista: Så här gör du dig av med läkemedel på rätt sätt

1. Vilka läkemedel ska returneras till apoteket?

Returnera till apoteket använda medicinplåster, fasta och flytande läkemedel, inhalatorer, tabletter och kapslar samt tuber som ännu innehåller läkemedel.

2. Hur returnerar jag läkemedel?

Ta tabletter och kapslar ur sina förpackningar och lägg dem löst i en genomskinlig påse. Lägg krämer, aerosoler och inhalatorer utan apoteksetikett i en påse. Lämna flytande läkemedel i sin ursprungliga flaska, och lägg dessa i en separat påse. Lägg ihop medicinplåstrets klistersidor mot varandra innan du lägger dem i en påse. Ta bort apoteksetiketten från plast- och kartongförpackningar och för dem till deras egna insamlingspunkter. Returnera alla plastpåsarna till apoteket.

Returnera alltid dessa i en egen separat påse:

  • jodhaltiga läkemedel
  • cytostater i sin ursprungliga förpackning till personalen
  • sprutor och nålar förpackade i en ogenomträngbar behållare. Behållaren kan vara till exempel en flaska eller en burk. Fråga på apoteket hur insulinsprutor ska förstöras på din hemort.
  • kvicksilvertermometrar

3. Vad behöver man inte returnera?

Till exempel bassalvor, näringstillskott eller naturpreparat behöver man inte returnera till apoteket. De hör hemma i blandavfallet.