Hoppa till innehåll
Media

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde riktlinjer för att påskynda det statsunderstödda bostadsbyggandet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2024 13.00 | Publicerad på svenska 20.2.2024 kl. 14.28
Pressmeddelande

Finanspolitiska ministerutskottet förordade på tisdagen en temporär ökning av den statsunderstödda bostadsproduktionen. En höjning av räntestödslånefullmakten med en miljard euro medger att ytterligare cirka 5 000 bostäder kan ingå i nya byggprojekt åren 2024–2025.

”Regeringen påskyndar temporärt ARA-produktionen i en situation där den fritt finansierade bostadsproduktionen stagnerar och sysselsättningen inom branschen försämras. Om bostadsbyggandet helt och hållet stannar upp kan det snabbt leda till bostadsbrist i tillväxtcentrumen. Det lönar sig att periodisera ARA-produktionen på ett sätt som jämnar ut konjunkturerna”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen
  
Finanspolitiska ministerutskottet förordade en höjning av statens bostadsfonds fullmakter att bevilja räntestödslån från 1,5 miljarder euro till 2,25 miljarder euro i regeringens första tilläggsbudgetproposition för 2024. I budgetpropositionen för 2025 föreslås en räntestödslånefullmakt på 1,75 miljarder euro. Räntestödsfullmakterna för 2026–2027 ska på motsvarande sätt och i kontracykliskt syfte vara mindre än tidigare, det vill säga sammanlagt 2 miljarder euro.
  
Finanspolitiska ministerutskottet fastställde också att beslut om räntestödslån för bostadsrättsbostäder kan fattas fram till utgången av 2025 i stället för till den 31 december 2024, som det ursprungligen bestämdes vid budgetförhandlingarna hösten 2023. I enlighet med de riktlinjer som drogs upp vid budgetförhandlingarna tas nya projektansökningar inte längre emot, utan det är fråga om att slutföra handläggningen av det stora antal ansökningar som ligger i ARA:s handläggningskö. Dessutom har stadsregionerna vid MBT-förhandlingarna framfört önskemål om en förlängd tidsfrist för byggandet av bostadsrättsobjekt för att stadsregionerna ska hinna förbereda sig för ändringen.
  
Dispositionsplanen för användningen av fullmakten för 2024 ska snabbt överlämnas till statsrådet för godkännande. Avsikten är att öka andelen objekt med kortfristigt räntestöd i enlighet med regeringsprogrammet.

Mer information

Timo Tähtinen 
byggnadsråd 
miljöministeriet  
[email protected]
tfn 029 5250 306 

Emma-Stina Vehmanen 
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare 
tfn 040 847 1992