Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen vill förbättra den cirkulära ekonomin för fordon och inom bilindustrin

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2023 15.24 | Publicerad på svenska 14.7.2023 kl. 11.30
Pressmeddelande

Kommissionen har i dag lagt fram ett förslag till förordning som syftar till att förbättra tillgången till material för bilindustrin inom EU och minska importberoendet. Bilindustrins utmaningar, såsom uppnåendet av EU:s miljö- och klimatmål och bristen på råvaror, förutsätter beredskap för den pågående förändringen.

Kommissionen föreslår ändringar i fordonens hela livscykel, från utformning till avfallshantering. Förslaget syftar bland annat till att förbättra utformningen av bilar. Detta skulle främja demonteringen av uttjänta fordon och förbättra möjligheterna att erhålla återanvändbara komponenter och återvinningsbart material för tillverkningen av nya bilar. Det föreslås också att 25 procent av plastdelarna i nya bilar ska vara gjorda av återvunnen plast.

I förslaget till förordning stärks också systemet för utökat producentansvar så att också producentansvaret stärker samarbetet mellan aktörerna inom avfallshanteringen och fordonstillverkarna. Syftet med förordningen är dessutom att stoppa flödet av bilar som försvinner utanför det officiella systemet.

Avsikten är att förordningens tillämpningsområde stegvis ska utvidgas till att omfatta nya fordonskategorier, såsom motorcyklar, lastbilar och bussar.

Den föreslagna förordningen ersätter de nuvarande direktiven om uttjänta fordon och om återanvändning, materialåtervinning och återvinning av fordon. Enligt EU-kommissionen medför förordningen betydande miljöfördelar och skapar nya arbetsplatser inom en hållbar återvinningsindustri.

Behandlingen av kommissionens förslag fortsätter på hösten.

Mer information

Sirje Stén
Konsultativ tjänsteman
tfn 029 52 50 276
[email protected]

från och med den 27 juli:
Eini Lemmelä
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 032
[email protected]