Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljöministrar diskuterar EU:s klimatmål för 2040

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2024 9.54
Pressmeddelande

EU:s miljöministrar sammanträder i Bryssel måndagen den 25 mars för att diskutera EU:s klimatmål för 2040. Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen företräder Finland i Bryssel.

Finland understöder kommissionens förslag om ett mål för EU att minska nettoutsläppen med 90 procent före 2040

I början av februari offentliggjorde Europeiska kommissionen ett omfattande meddelande om klimatmålet för 2040 och ett meddelande om industriell koldioxidhantering. Finland hade påverkat meddelandena i stor omfattning redan innan de publicerades. Föregripande inflytande i meddelandet om klimatmålet för 2040 var en av statsrådets tre prioriteringar för i år. 

Finland understöder kommissionens förslag att EU ska sträva efter att minska nettoutsläppen med 90 procent före 2040. Målet omfattar både utsläppsminskningar och kolsänkor. Samtidigt betonar Finland att tyngdpunkten i genomförandet bör ligga på kostnadseffektiva utsläppsminskningar. Finland framhåller också att man i lagstiftningen bör beakta såväl nuläget och osäkerheten inom markanvändningssektorn. Enligt kommissionens meddelande spelar tekniken för industriell koldioxidhantering en viktig roll när det gäller att uppnå klimatmålen. 

”I enlighet med regeringsprogrammet vill vi utnyttja den tekniska utvecklingen för att minska utsläppen och stärka kärnkraftens ställning. Finland främjar aktivt ett omfattande införande av tekniska sänkor. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att skapa incitament för avskiljning av i synnerhet biogen koldioxid och att i EU-lagstiftningen införa beräkningsregler som främjar investeringar”, säger minister Mykkänen. 

Dessutom för miljörådet riktlinjedebatter om direktivändringar som gäller textil- och livsmedelsavfall och om förordningen om förebyggande av förluster av plastpellets. Finland förhåller sig positivt till kommissionens mål att minska mängden livsmedelsavfall, men anser att det är utmanande att ålägga hushåll rättsligt bindande mål. Målet för minskat livsmedelsavfall bör för hushållens del endast gälla matsvinn, det vill säga det livsmedelsavfall som är ätbart (inte till exempel grönsaksskal). Finland understöder också producentansvaret för textilavfall som ett sätt att minska miljöbelastningen från textilproduktionen och textilkonsumtionen. Vid genomförandet av producentansvaret för textilavfall efterlyser Finland en möjlighet att fortsätta samla in återanvändbara textilier på nuvarande sätt.

Mer information 

Lyydia Ylönen
Minister Mykkänens specialmedarbetare
tfn 050 476 1341 
[email protected] 

EU:s klimatmål för 2040
Laura Aho
konsultativ tjänsteman
tfn 029 525 0135 
[email protected]