Hoppa till innehåll
Media

Ohisalo: Ett välkommet förslag – hjälper konsumenterna att jämföra produkternas miljökonsekvenser
EU-kommissionen vill minska grönmålning av produkter och tjänster

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 15.58 | Publicerad på svenska 22.3.2023 kl. 17.10
Pressmeddelande

EU-kommissionen har i dag onsdagen den 22 mars gett ett direktivförslag om gröna påståenden för att precisera spelreglerna för miljöreklam. Syftet med direktivförslaget är att ge konsumenter och olika aktörer tillförlitlig och enhetlig information om produkters eller tjänsters miljöegenskaper samt att minska så kallad grönmålning.

Ur Finlands synvinkel är direktivförslaget välkommet, eftersom grönmålning är allmänt förekommande. Enligt Finlands miljöcentrals färska utredning är över hälften av miljöreklamen osaklig eller vilseledande. Påståendena var mångtydiga eller viktiga aspekter saknades i informationen.

– Konsumenternas oro över klimatet och naturen återspeglas på marknaden. För närvarande kan konsumenterna emellertid inte lita på påståenden som till exempel ”fossilfri” eller ”klimatvänlig”, eftersom det är alltför vanligt med grönmålning i marknadsföringen. Transparenta kriterier skulle hjälpa konsumenterna att jämföra produkters miljökonsekvenser och också ge en välförtjänt fördel åt produkter som är miljövänliga på riktigt, konstaterar miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Direktivförslaget förutsätter att företagen iakttar vissa minimikriterier för att verifiera produkters och tjänsters miljökonsekvenser och för kommunikation. Företagens miljöpåståenden ska basera sig på vetenskapliga rön och ta hänsyn till hela livscykeln och de viktigaste miljökonsekvenserna av en produkt.  De gröna påståenden som används i reklam bör basera sig på tredjepartskontroll. Enligt förslaget ska EU-länderna utse en behörig myndighet för att övervaka genomförandet av direktivet och användningen av miljöpåståenden.

I framtiden ska endast miljömärken som används i hela EU tillåtas. Om nya miljömärken tas i bruk måste de innefatta mer ambitiösa miljömål än de befintliga märkena och kräva förhandsgodkännande av EU.

I Finlands förhandspåverkan har man betonat behovet av att undvika alltför komplicerade bestämmelser. På så sätt blir varken användningen av metodologin eller verifieringen för arbetsdryg för till exempel små och medelstora företag. Finland har också betonat att de befintliga miljömärkena enligt standarden ISO 14024 bör beaktas i direktivförslaget. Till exempel beaktas i kriterierna för EU-miljömärket och det nordiska miljömärket Svanen produktens hela livscykel, de är offentliga och transparenta och rätten att använda märket beviljas utifrån en kontroll av en oberoende tredjepart. 

Initiativet om de gröna påståendena är ett initiativ i EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin, som är en av hörnstenarna i den europeiska gröna given.

Ytterligare information

Taina Nikula
miljöråd
tfn 0295 250 202
[email protected] 

Jussi Kauppila
regeringssekreterare
tfn 0295 250 085
[email protected]