Hoppa till innehåll
Media

EIF och åtta partnerbanker erbjuder finländska små och medelstora företag och bostadsaktiebolag ett låneprogram på en miljard euro för hållbara investeringar

arbets- och näringsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2024 13.30
Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden (EIF) har tecknat avtal med åtta ledande banker och finansiella institut i Finland för att hjälpa små och medelstora företag, små mid-cap-företag och bostadsaktiebolag. Avtalen möjliggör lånefinansiering på cirka en miljard euro för investeringar i projekt som främjar klimatmålen och miljöhållbarheten i Finland.

Garantierna gör det möjligt för partnerbankerna att erbjuda bättre lånevillkor, såsom lägre räntor. Tack vare de befintliga EIF-garantierna kan bankerna dessutom erbjuda bland annat längre lånetider och lägre säkerhetskrav. Avtalet kommer på så sätt att gynna nystartade företag som annars kan ha haft svårt att hitta finansiering för sina investeringar och hjälpa bostadsaktiebolag att finansiera nödvändiga renoveringar för att förbättra byggnaders energieffektivitet. Garantin kan omfatta högst 70–80 procent av varje låns belopp.

Åtta banker och finansiella institut deltar

EIF har ingått avtal med följande banker och finansiella institut: Aktia, Danske Bank, Finnvera, Nordea Bank, Oma Sparbank, OP Andelslag, POP Banken och Ålandsbanken. Tack vare InvestEU:s hållbarhetsgaranti kommer dessa partnerbanker att i allt högre grad kunna stödja den gröna och hållbara omställningen av Finlands ekonomi och finansiera låntagarnas miljövänliga, gröna och inkluderande investeringar.

”Den nya finansieringskällan på en miljard euro är ett mycket välkommet tillskott på marknaden. Hållbarhetsgarantilånet uppmuntrar små och medelstora företag och husbolag att också investera i byggnaders energieffektivitet och ren energi. Jag hoppas att lånegarantin kommer att öka investeringarna inom fastighets- och byggbranschen nu när det svåra ekonomiska läget har bromsat nybyggnaden och reparationsbyggandet och när direktivet om byggnaders energiprestanda medför nya krav”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

De banker och finansiella institut som deltar i programmet kan kontaktas direkt för mer information om lån och lånevillkor. De kommer att införliva InvestEU:s hållbarhetsgaranti i sitt produktutbud och välja ut de målgrupper för vilka de beviljar lån (små och medelstora företag, små mid-cap-företag och bostadsaktiebolag).

”Vi är mycket glada över vårt nära samarbete med Finlands regering och Europeiska kommissionen för att säkerställa att finländska företag får det ekonomiska stöd de behöver för att navigera den gröna omställningen”, sade EIF:s verkställande direktör Marjut Falkstedt. ”Dessa avtal innebär bättre tillgång till finansiering, vilket ger små företag möjlighet att förverkliga sina tillväxtambitioner och samtidigt bidra till en grönare framtid.”

Hållbarhetsgarantierna stöds av Europeiska kommissionens InvestEU-program, som syftar till att generera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar, inklusive den gröna och den digitala omställningen.

Valdis Dombrovskis, Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor, sade: "InvestEU fortsätter att stödja den gröna omställningen i Europa. Tack vare dagens avtal får finländska små och medelstora företag bättre finansieringsvillkor, vilket hjälper dem att investera och att bidra till att Finland uppfyller sina klimat- och hållbarhetsmål. Avtalen kommer också att hjälpa bostadsaktiebolag att finansiera renoveringar för att förbättra energieffektiviteten."

Omfattande möjligheter för användningen av hållbarhetsgarantin

Utöver det ursprungliga bidraget till InvestEU-garantin har Finlands regering anslagit ytterligare 100 miljoner euro till låneprogrammet i Finland för att öka garantins omfattning och genomslag. I Finland förvaltas lånegarantiprogammet av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

EIF:s hållbarhetsgaranti kan användas för att finansiera en rad olika gröna investeringar, såsom byggnaders energieffektivitet, förnybara energikällor såsom jordvärme, vindkraft och solenergi, laddningsinfrastruktur för elfordon, elbilar och den cirkulära ekonomin. Garantin omfattar också investeringar som förbättrar tillgängligheten.

Bakgrund

Europeiska investeringsfonden ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen. Dess primära uppdrag är att stödja europeiska små och medelstora företag (SMF) genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF skapar och utvecklar venturekapital och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument specifikt för denna målgrupp. I denna roll främjar EIF EU:s viktigaste politiska mål, såsom konkurrenskraft och tillväxt, innovation och digitalisering, samhälleligt genomslag, kompetens och humankapital, klimatåtgärder och ekologisk hållbarhet med mera. År 2023 investerade EIF 250 miljoner euro i fonder och garantiavtal som stöder lokala företag i Finland. Läs mer.
​​​​
InvestEU-programmet ger EU avgörande långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel till stöd för en hållbar återhämtning. Det bidrar också till att generera privata investeringar för EU:s politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen. InvestEU-programmet samlar under ett tak många olika EU-finansieringsinstrument som för närvarande tillhandahålls för att stödja investeringar i Europeiska unionen, vilket gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden genomförs genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar därmed minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Ytterligare information:

EIF

Kristiina Randmaa
tfn: +352 4379 72894
[email protected]
www.eif.org — [email protected]

Miljöministeriet

Emma-Stina Vehmanen
ministerns specialmedarbetare
tfn: +358 40 847 1992
[email protected]

Eeva Alho
​​​ledande sakkunnig
tfn: +358 29 525 0011
[email protected]

Arbets- och näringsministeriet

​​​​​Jyrki Orpana
ledande sakkunnig
tfn: +358 29 506 0133
​​​​​​​[email protected]

De som är intresserade av att ta lån för ett hållbarhetsprojekt bör ansöka direkt hos de deltagande bankerna:

Aktia
Danske Bank
Finnvera
Nordea Bank
Oma Sparbank
OP Andelslag
POP Banken
Ålandsbanken