Hoppa till innehåll
Media

Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats – ändringarna kan kommenteras 24.11–31.12.2020

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2020 12.02
Pressmeddelande

Miljöministeriet har kompletterat sitt förslag till uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden. I det kompletterande förslaget ingår sex nya landskapsområden i inventeringen. Dessutom minskas eller utvidgas 27 områden. Det föreslås också att två områden som ingick 2016 avskaffas. Utlåtanden om ändringarna kan lämnas 24.11–31.12.2020.

De nya områden som föreslås i den uppdaterande inventeringen är Verla och Suur-Selänpää kulturlandskap i Kouvola, Orisberg kulturlandskap i Storkyro och Seinäjoki, Gamla Vasa kulturlandskap i Vasa, landskapen Kitkajärvet och Riisitunturi i Kuusamo och Posio, Ratasjärvi kulturlandskap i Pello och kulturlandskapet Juujärven jokivarsikylä i Kemijärvi.

Av dessa ingår Gamla Vasa, Ratasjärvi och Juujärvi i den gällande förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden som fastställdes 1995. I det kompletterande förslaget till uppdaterande inventering mister Bromarvs och Tenalas åsodlingslandskap i Raseborg och kulturlandskapet vid Harrström ådal i Närpes sin status som nationellt värdefullt landskapsområde.

Behovet av att uppdatera inventeringen har uppstått på grund av förändringarna i landsbygdslandskapet under 1990- och 2000-talen. Den uppdaterande inventeringen har fokuserat på landskap som uppstått till följd av traditionella näringar inom primärproduktionen, men bland förslagen finns också kulturlandskap som anknyter till skärgårdsnäringarna, skogsbruk och vilthushållning samt renskötsel och samisk kultur. I den uppdaterande inventeringen ingår också välkända, unika och kulturhistoriskt betydelsefulla landskapssevärdheter.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen utvärderar den uppdaterande inventeringen av landskapsområden: ”Jag värderar finska landskap högt, och gläder mig över ny aktuell kunskap om de mest värdefulla områdena. Nationellt värdefulla landskapsområden är finska landsbygdens mest representativa kulturlandskap. Deras värde baserar sig på en mångformig kulturpåverkad natur, ett vårdat odlings- och betesmarkslandskap, samt ett traditionellt byggnadsbestånd.”

Finland har för närvarande 156 nationellt värdefulla landskapsområden som angetts i statsrådets principbeslut 1995.

Säg din åsikt om de föreslagna ändringarna

Invånare, markägare och andra berörda kan säga sin åsikt om de föreslagna nya landskapsområdena och de övriga ändringarna i den uppdaterande inventeringen. I samband med samrådet kan man också framföra åsikter och ställningstaganden om beskrivningarna och avgränsningarna av de övriga landskapsområdena och allmänt om den uppdaterande inventeringen. Samtidigt ordnas ett remissförfarande för intressentgrupper och myndigheter.

Ett heltäckande urval av Finlands mest representativa kulturlandskap

Landskapsområdena ska bidra till att representativa och livskraftiga landsbygdslandskap bevaras som en del av områdes- och markanvändningen och näringsverksamheten på landsbygden. Metoderna för att värna om landskapen bygger på planering av markanvändningen, frivillighet och stödsystem för att främja lokal och gemenskapsbaserad landskapsvård. Status som nationellt landskapsområde är en grund för beviljande av statsunderstöd för vård av byggnadsarvet och miljövård i skärgården och för inrättande av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen. Landskapsvärden kan också beaktas i samband med jordbrukets miljöstöd eller Leader-verksamheten. Dessutom kan t.ex. NTM-centralerna bevilja projektfinansiering för vård och underhåll av landskapsområden.

Det första skedet av den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden genomfördes landskapsvis under NTM-centralernas ledning 2010–2015. Efter att de regionala inventeringarna färdigställts utarbetade styr- och evalueringsgruppen för den uppdaterande inventeringen (MAPIO) ett nationellt sammandrag som behandlades i ett offentligt samråd och remissförfarande i början av 2016. I det andra skedet, som nu avslutats, föreslås ändringar baserade på responsen från 2016 och de kompletterande utredningar som gjorts sedan dess.

Mer information:

Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tfn +358 295 250 166, [email protected], planerare Hannu Linkola, SYKE, tfn +358 295 252 214, [email protected]
Planerare Sonja Forss, SYKE, tfn +358 295 251 120, [email protected]

Krista Mikkonen