Hoppa till innehåll
Media

Den bästa insatsen för naturen 2021–2022 var restaureringen av Hiitolanjoki

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2023 13.00 | Publicerad på svenska 15.12.2023 kl. 15.53
Pressmeddelande
Hiitolanjoen Lahnasenkoski. Kuvaaja: Mikko Nikkinen.
Bild: Mikko Nikkinen

Restaureringen av älven Hiitolanjoki har utsetts till vinnare av tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2021–2022. I restaureringsprojektet har det gjorts stora insatser med betydande effekter på den biologiska mångfalden. Återintroduktionen av fjällräven i den finska naturen fick ett hedersomnämnande i tävlingen. Internationella naturvårdsunionen IUCN:s nationella kommitté i Finland ordnade i år tävlingen för nionde gången. Priset överräcktes av miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

”Restaureringen av Hiitolanjoki och arbetet med att skydda fjällräven är utmärkta exempel på lyckat samarbete till nytta för naturen och på lokala, konkreta åtgärder som påverkar naturens tillstånd. Det framgångsrika projektet i Hiitolanjoki för att vattendrag ska få strömma fritt stöder också projektet för restaurering av forsarna i Palokki, som regeringen har förbundit sig att främja i samarbete med aktörer i regionen”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Rivningen av dammarna i älven Hiitolanjoki, som har sin källa i sjön Simpelejärvi i kommunen Rautjärvi och som rinner ut i Ladoga, har haft betydande konsekvenser för den biologiska mångfalden. Uppföljningsundersökningar visar att projektet har gett utmärkta resultat: i älven upptäcktes många yngel av den akut hotade insjölaxen strax efter att dammarna rivits. Utöver att naturens tillstånd blivit bättre har man i området inrättat rekreationsområden med respekt för naturen. Projektet har också omfattat effektiv kommunikation om restaureringen av strömmande vattendrag.

Rivningen av dammar som inte är viktiga med tanke på vattenkraftsproduktion och restaureringen av älvfåror gagnar på lång sikt hela ekosystemet. Åtgärderna gynnar vandringsfisk, andra organismer som lever i strömmande vatten och hotade naturtyper i strömmande vatten.

Juryn beskriver restaureringsprojektet som ett djärvt projekt som genomförts i samarbete mellan flera aktörer. Projektet är ett uppmuntrande exempel för andra som restaurerar strömmande vattendrag. Det har haft omfattande positiva effekter inom en kort tid. Även invånarna i området får nytta av att ekosystemet återhämtar sig, bland annat genom bättre möjligheter att använda älven för rekreation. Restaureringen främjar också naturturism och skapar nya jobb i regionen.

”Erkännandet är en fin avslutning på arbetet med att riva dammarna vid tre kraftverk och restaurera älven. Rautjärvi kommun ställde det här som sitt mål för 25 år sedan, och arbetet slutfördes i höstas. Största och bästa tacket är dock det växande insjölaxbeståndet i Ladoga. Samarbete med myndigheter, organisationer och offentliga och privata finansiärer har gjort projektet möjligt, men utan insatser från Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö skulle vi inte ha nått målet”, säger Harri Anttila, kommundirektör i Rautjärvi.

Flera olika aktörer har deltagit i projektet för restaurering av Hiitolanjoki. Förutom praktiska genomförare har också bland annat friluftsmänniskor, fiskare, experter på fiskeri och vattendrag, finansiärer och planerare bidragit till arbetet. Även frivilliga har haft en viktig roll i projektet.

Hedersomnämnande till återintroduktionen av fjällräven i den finska naturen

En annan viktig insats för naturen 2021–2022 var återintroduktionen av fjällräven i den finska naturen. Denna insats beviljades ett diplom. I somras byggde fjällrävar bo i Finland för andra året i rad efter att ha varit försvunna i 25 år. Enligt juryn visar fjällrävens återkomst att vi kan hjälpa naturen och att våra insatser för naturen har betydelse.

Fjällrävsbeståndet har vuxit tack vare ett tjugotal år av skyddsarbete. Ett viktigt sätt att hjälpa fjällrävarna har varit att placera ut utfodringsautomater i fjällområden. Automaterna är byggda så att fjällrävens värsta konkurrent rödräven inte kan använda dem. Dessutom har frivilliga utbildats för att göra boinspektioner.

Fjällrävens återkomst till den finska naturen är ett resultat av många olika aktörers arbete. De nordiska länderna har också samarbetat i frågan.

Bästa insatsen för naturen och Internationella naturvårdsunionen IUCN

Syftet med tävlingen om den bästa insatsen för naturen är att lyfta fram påhittiga lösningar och innovationer som stöder målet om att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Priset delades nu ut för nionde gången.

Internationella naturvårdsunionen IUCN är världens äldsta och mest omfattande miljöorganisation och miljönätverk. Finländska medlemsorganisationer i IUCN är finska staten, som företräds av miljöministeriet, samt Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland, Natur och miljö, BirdLife Finland, Finlands viltcentral och Högholmens djurgård. I Finlands IUCN-kommittés arbete deltar även utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral och Forststyrelsens naturtjänster. Drygt 70 finländska frivilliga experter och forskare deltar i det arbete som utförs i de sex IUCN-kommissionerna.

Mer information

Matti Nummelin
ordförande för Finlands IUCN-kommitté
tfn 0400 802 556

Marina von Weissenberg
vice ordförande för Finlands IUCN-kommitté, miljöråd
miljöministeriet
tfn 050 307 0806
[email protected]