Hoppa till innehåll
Media

Även Jyväskylä, Kuopio och Lahtis ska omfattas av MBT-avtal

kommunikationsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 11.40
Pressmeddelande
Jyväskylän kaupunkinäkymä

Staten och Jyväskylä, Kuopio och Lahtis stadsregioner har godkänt avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT). Avtalen skapar mer satsningar på en hållbar samhällsstruktur och koldioxidsnål trafik i regionerna. Genom avtalen stärks samarbetet dels mellan kommunerna i stadsregionen, dels mellan regionen och staten.

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar.

Allt fler finländare bor i regioner som omfattas av MBT-avtal, där man genom samarbete mellan kommunerna och staten bygger fler bostäder till rimligt pris, koncentrerar bosättningen till platser som är förnuftiga med tanke på miljön och satsar på smidig trafik. I och med utvidgningen omfattas 55 procent av invånarna i Finland av MBT-avtal.

I avtalen fastställs statens och stadsregionernas gemensamma mål och konkreta åtgärder för att utveckla en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart trafiksystem. 

”MBT-avtalen har etablerat sin ställning när det gäller att skapa en hållbar samhällsstruktur och eftersträva klimatneutralitet. Avtalen med stadsregionerna är ett viktigt sätt för staten att skapa socialt och ekologiskt hållbara boendemiljöer samt stödja boende till rimligt pris och utsläppssnål trafik. MBT-avtalen har uppkommit genom samarbete, och jag tackar varmt alla som deltagit i arbetet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Med finansiering enligt MBT-avtalen stöder staten och stadsregionerna bland annat träbyggande och utvecklingen av gång, cykling och kollektivtrafik.

”Ett klimatvänligt samhälle med god sammanhållning uppstår inte utan samarbete mellan staten och stadsregionerna. Tack till alla kommuner som deltar. Jag är övertygad om att kollektivtrafiken, gång och cykling i Kuopio, Lahtis och Jyväskylä stadsregioner i fortsättningen blir allt mer beaktansvärda färdsätt när vi satsar på dem tillsammans”, säger kommunikationsminister Timo Harakka

Vad händer härnäst?

MBT-avtalen för de sju stadsregionerna, det vill säga för Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors och Åbo, gäller fram till 2031. Åtgärderna i MBT-avtalen gäller i synnerhet åren 2021–2023. Avtalen kommer att uppdateras 2023. Genomförandet av avtalens åtgärder följs regelbundet upp.

MBT-avtalsförhandlingarna med Jyväskylä, Kuopio och Lahtis stadsregioner slutfördes den 29 april. Kommunernas politiska organ har behandlat avtalen och statsrådet fattade beslut om dem idag.

För statens del är avtalsparterna följande: miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Mer information

Timo Juurikkala, miljö- och klimatminister Krista Mikkonens specialmedarbetare, tfn 0295 250 109, [email protected]

Johanna Juselius, kommunikationsminister Timo Harakkas specialmedarbetare, tfn 0295 250 109, [email protected]

Anna-Leena Seppälä, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 242 , [email protected]

Leena Sirkjärvi, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 0400 339 196, [email protected]