Hoppa till innehåll
Media

Arktiska rådet tog fram rekommendationer om förfaranden vid miljökonsekvensbedömning i arktiska områden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2019 3.46
Pressmeddelande

Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling har under ledning av Finland utarbetat en rapport om goda förfaranden vid miljökonsekvensbedömning i den arktiska regionen. Det poängteras framför allt att urbefolkningen och andra lokala invånare ska kunna delta i högre grad.

Inom ramen för projektet utreddes på vilket sätt stora projekt kan planeras så att invånarnas åsikter hörs. Lokalbefolkningen har värdefull information om naturförhållandena i området, som inte alltid beaktas i planeringen av projekt.

Rekommendationerna, som har tagits fram under ledning av miljöministeriet, har också fått erkännande från den internationella takorganisationen för konsekvensbedömning (International Association for Impact Assessment). Organisationen gav 2019 års pris till Arktiska rådet för dess insatser för hållbar utveckling och miljövård och för det aktiva arbetet när det gäller konsekvensbedömning.

I rapporten finns exempel och rekommendationer om hur förfarandena vid miljökonsekvensbedömning i den arktiska regionen kan utvecklas. De tre mest centrala temana är ökad delaktighet, tillvaratagande av urfolkens kunskap och annan lokal kunskap samt bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser. Rekommendationerna är speciellt avsedda för aktörer som kommer från andra områden än den arktiska regionen.

Projektet utgjorde en del av Arktiska rådets arbete under Finlands ordförandeskap. Andra projektledare var Kanada, Danmark och urfolksorganisationen Gwich'in Council International.

Mer information:

Projektkoordinator Päivi Karvinen, tfn 0295 250 014, [email protected]

Konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio, tfn 0295 250 246, [email protected]