Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska ta fram förslag om hållbar återhämtning med tanke på klimatet och naturen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2020 9.53
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen tillsatte på onsdagen en grupp som ska ta fram förslag till sådana åtgärder för återhämtning efter coronakrisen som samtidigt svarar på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Ordförande för gruppen är Sitradirektören Mari Pantsar och miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka.

Gruppen har till uppgift att ta fram förslag till dels åtgärder som kan inkluderas i statsrådets strategiska plan, dels riktade, snabba och tidsbegränsade stimulansåtgärder för tilläggsbudgeten. Gruppen ska också kartlägga vilka åtgärder som krävs på lång sikt för att påskynda omställningen till en klimatneutral cirkulär ekonomi och skissera upp åtgärder på EU-nivå som är förenliga med Den europeiska gröna given.

”Nu gäller det att se både på nära håll och långt framåt i tiden. Vi klarar krisen och bygger samtidigt ett fossilfritt samhälle. En grundpelare i all hållbar återhämtning bör vara att bekämpa klimatförändringen och stoppa förlusten av biologisk mångfald”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Gruppens mandatperiod är 15.4–30.9.2020. Förslagen till skyndsamma åtgärder ska utarbetas före den 15 maj 2020 och presenteras för den beredningsgrupp som statsrådet har tillsatt. De övriga förslagen ska utarbetas före den 30 september 2020. Gruppen ska med tanke på uppdraget höra forskare, organisationer och andra centrala aktörer i branschen och samarbeta med den uppföljnings- och åtgärdsgrupp för byggbranschen som miljöministeriet tillsatte den 25 mars.

Gruppens sammansättning

Ordförande

Mari Pantsar, direktör, Sitra

Hannele Pokka, kanslichef, miljöministeriet

Medlemmar

Reijo Karhinen, ordförande för programmet för cirkulär ekonomi

Saara Kankaanrinta, styrelseordförande, BSAG

Matti Kahra, ledande sakkunnig, Finlands näringsliv rf

Jukka Leskelä, verkställande direktör, Finsk Energiindustri rf

Helena Soimakallio, direktör för hållbar utveckling, Teknologiindustrin rf

Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF

Miira Riipinen, miljöchef, Kommunförbundet

Timo Tanninen, naturtjänstdirektör, Forststyrelsen

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, miljöministeriet

Teppo Lehtinen, överdirektör, miljöministeriet

Saara Bäck, tf överdirektör, miljöministeriet

Arbetsgruppens sekreterare

Juho Korpi, utvecklingsdirektör, miljöministeriet

Mer information:

Terhi Lehtonen, statssekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 161 000, [email protected]

Mari Pantsar, direktör, Sitra, tfn 0294 618 210, [email protected]

Hannele Pokka, kanslichef, tfn 0295 250 234, [email protected]