Hoppa till innehåll
Media

År 2023 betalades 3,37 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2024 10.59 | Publicerad på svenska 9.4.2024 kl. 9.31
Pressmeddelande
Valkoposkihanhia Värtsilässä.
Bild: Ilkka Elo

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade sammanlagt cirka 3,37 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur år 2023. Största delen av ersättningarna gällde skador orsakade av vitkindade gäss i östra Finland.

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar

Inom området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen betalades cirka 1,4 miljoner euro i ersättningar och i Sydöstra Finland cirka 170 000 euro. I Södra Österbotten orsakas skadorna på odling i huvudsak av tranor, och ersättningsbeloppet för området steg till cirka 260 000 euro.

År 2023 var de vitkindade gässens vårflytt snabb och något tidig, och höstflytten skedde också inom en kortare tid än normalt. På våren passerade en stor del av de flyttande vitkindade gässen Finland bakom den ryska gränsen, medan största delen av gässen på hösten använde Finland som mellanlandningsområde.

Till renbeteslagen betalades sammanlagt cirka 929 000 euro i ersättning för de skador som kungsörnar orsakade renhushållningen 2023. Ersättningar betalas till renhushållningen enligt hur kungsörnarnas häckning har lyckats i renskötselområdet.

Stöd för skador orsakade av kungsörnen och fiskgjusen söks årligen senast den 31 oktober. Ersättning ska sökas utan dröjsmål efter det att skadan har konstaterats. Enligt lag kan det betalas ersättning för skador på odling och djur samt kalkylerat stöd som baserar sig på kungsörnens och fiskgjusens häckning. Andra skador på fiskerihushållningen än de som fiskgjusen orsakar fiskodlingsanstalter ersätts inte längre. Enligt den lag som trädde i kraft 2023 betalas inte heller ersättningar för skador på byggnader.

Bidrag för förebyggande av skador beviljades för första gången

Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur trädde i kraft den 1 februari 2023. Våren 2023 beviljade närings-, trafik- och miljöcentralerna med stöd av den nya lagen för första gången bidrag till projekt för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur. Bidragen uppgick till sammanlagt 500 000 euro. De projekt som fick bidrag valdes ut enligt en nationell arbetsgrupps riktlinjer.

Ansökningsomgången för förebyggande bidrag för 2024 ordnades hösten 2023. Ansökningstiden för bidraget infaller i fortsättningen i slutet av hösten.

Mer information

Laura Mononen
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 0295 250 274
[email protected]

Kundservice för miljöfrågor
tfn 0295 020 900 (måndag–fredag kl. 9–16) 
[email protected]