Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i gränsen för anknutna enheter som tillämpas på kommunala avfallshanteringsaktörer och i hanteringen av kommunalt avfall inom välfärdsområdena

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 13.59
Nyhet

Regeringen lämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till ändring av avfallslagen. I lagen föreslås en ändring i gränsen för anknutna enheter som tillämpas på kommunala avfallshanteringsbolag. Det föreslås också en övergångsperiod för ordnandet av avfallshanteringen i välfärdsområdena under reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

I regeringens proposition föreslås att de kommunala avfallshanteringsbolagens begränsningar för försäljning till utomstående, det vill säga de begränsningar som tillämpas på anknutna enheter, hålls kvar på 10 procent från och med den 1 januari 2030. Enligt den gällande lagen sjunker gränsen till 5 procent från början av 2030. Förslaget baserar sig på en skrivning i regeringsprogrammet.

Begränsningen för försäljning till utomstående innebär den andel av det kommunala avfallshanteringsbolagets omsättning som får uppstå genom försäljning av tjänster på marknaden utan att avfallshanteringsbolaget förlorar sin ställning som anknuten enhet i kommunen. Om det kommunala avfallshanteringsbolaget förlorar sin ställning som anknuten enhet kan kommunen inte beställa avfallstjänster av avfallshanteringsbolaget utan konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen. Syftet med ändringen är att utvidga de kommunala avfallshanteringsbolagens möjligheter att tillhandahålla avfallshanteringstjänster på marknadsvillkor.

Dessutom föreslås det att en övergångsbestämmelse som anknyter till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet tas in i lagen. Enligt övergångsbestämmelsen är kommunerna fortfarande ansvariga för avfallshanteringen av kommunalt avfall från välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas förvaltning och servicefunktioner fram till utgången av 2025.

Övergångsbestämmelsen klarlägger ansvaret och säkerställer att avfallshanteringen fungerar. Utan den flyttas ansvaret för hanteringen av kommunalt avfall som uppkommer vid social- och hälsovårdstjänster i huvudsak från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Välfärdsområdena kan dock ordna avfallshanteringen innan övergångsperioden går ut om de meddelar kommunen om detta minst sex månader innan avfallshanteringen inleds.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2023.

Ytterligare information:

 Sirkku Jaakkola
Regeringssekreterare
Tfn 0295 250 007
[email protected]