Hoppa till innehåll
Media

Halvtidsrapport
Halvtidsrapport ger en övergripande bild av betydelsen av en grön övergång och finansieringsmöjligheterna

arbets- och näringsministerietfinansministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 12.04
Pressmeddelande
Människor i ett möte.

Finansminister Annika Saarikko, miljö- och klimatminister Emma Kari och näringsminister Mika Lintilä tillsatte i januari 2022 en arbetsgrupp som ska bilda en helhetsuppfattning om finansieringen av en grön övergång. Arbetsgruppen har färdigställt sin halvtidsrapport.

Den nya halvtidsrapporten ger en övergripande bild av vad en grön övergång innebär för Finland. I rapporten kartläggs centrala faktorer som kan påskynda investeringar i och finansiering av en grön övergång. Övergången bör genomföras på ett sätt som stärker Finlands konkurrenskraft samt uppnåendet av klimat- och miljömål på ett kontrollerat och rättvist sätt. Halvtidsrapporten innehåller en plan för hur arbetsgruppen ska nå de uppställda må-len. Rapporten framhäver också betydelsen av internationellt samarbete och bedömer hur den förändrade geopolitiska situationen påverkar den gröna övergången.


Orsaken till att arbetsgruppen tillsattes var att uppnåendet av klimat- och hållbarhetsmålen i framtiden förutsätter stora investeringar både inom den privata och inom den offentliga sek-torn. 

Arbetsgruppen ska utarbeta en slutrapport före utgången av juni 2022.


Mer information:

Pekka Morén, finansråd, finansministeriet, tfn +358 2955 30290, pekka.moren(at)gov.fi
Eeva Alho, ledande sakkunnig, miljöministeriet, +358 295 250 011, eeva.alho (at) gov.fi
Antti Valle, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 060 140, antti.valle(at)gov.fi
 

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Emma Kari Finansmarknaderna Finansministeriet Finanspolitiken Mika Lintilä