Hoppa till innehåll
Media

Ändring av landskapsplanen för Södra Österbotten fastställdes

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2006 9.38
Pressmeddelande -

Miljöministeriet har i dag fastställt en ändring av den helhetslandskapsplanen för Södra Österbotten. I och med ändringen kan en stor detaljhandelsenhet med regional betydelse placeras i Honkimäki-området i Lappo stad.

Den stora detaljhandelsenheten placeras i korsningsområdet mellan riksvägarna 19 och 16, cirka 2,5 kilometer från Lappos stadskärna, i närheten av den nuvarande bosättningen. I den tidigare helhetslandskapsplanenhade området anvisats för ett industri- och lagerområde.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning samt övrig planering och beslutsfattande som gäller olika myndigheters områdesanvändning.Myndigheterna skall försöka främja genomförandet av planen. För att bygga stora detaljhandelsenheter av åtminstone regional betydelse krävs att dessa anvisas i landskapsplanläggningen. Områdets dimensioner och den mer ingående markanvändningen avgörs i en mer detaljerad planering.

Planändringen inleddes i våras och planen fördes till miljöministeriet för fastställelse i september.

Mer information Överingenjör Antti Irjala, miljöministeriet, tfn. (09) 160 39557, 0400 143 973, [email protected]