Raki-ohjelma

Ravinteiden kierrätysohjelma

YM032:00/2023 Kehittäminen

Raki-ohjelma rahoittaa investointeja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joissa hyödynnetään yhdyskuntien ravinnerikkaita biomassoja ja sivuvirtoja ja luodaan edellytyksiä kannattavalle kierrätysravinnemarkkinalle. Lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn energiatehokkuutta ja -neutraaliutta edistäviä hankkeita.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM032:00/2023

Asianumerot VN/17231/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.5.2012 – 31.12.2025

Asettamispäivä 1.5.2012

Yhteyshenkilö
Riikka Malila, Ohjelmapäällikkö
puh. +358 295 250 160
[email protected]

Yhteyshenkilö
Petri Nissinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 419
[email protected]

Tiivistelmä

Raki-ohjelma rahoittaa investointeja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joissa hyödynnetään yhdyskuntien ravinnerikkaita biomassoja ja sivuvirtoja ja luodaan edellytyksiä kannattavalle kierrätysravinnemarkkinalle. Lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn energiatehokkuutta ja -neutraaliutta edistäviä hankkeita.

Lähtökohdat

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma käynnistyi vuonna 2012 ja sitä on toteutettu jo kolmen hallituskauden ajan. Vesien suojelullisten tavoitteiden rinnalle ovat nousseet kiertotalouden edistäminen, huoltovarmuuden turvaaminen sekä energiamurrokseen ja ilman suojeluun liittyvät tavoitteet. Kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa tuottamalla lisätään myös ravinne- ja energiaomavaraisuutta.

Lisätietoja