Hyppää sisältöön
Media

Uusia ravinteiden kierrätyksen ja uusiutuvan energian hankkeita käynnistetään ympäristöministeriön tuella

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2023 8.55
Uutinen

Ympäristöministeriö tukee Ravinteiden kierrätysohjelmasta neljää uutta ravinnekierrätyksen ja uusiutuvan energian hanketta yhteensä yli 10 miljoonalla eurolla. 

Pyhännän kunta ja Latvaenergia Oy toteuttavat esikäsittelylaitoksen elintarviketeollisuuden jätevesille sekä biokaasulaitoksen, jossa käsitellään esikäsittelylaitoksen jätevesilietteet sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja maatalouden biomassoja. Tuotettavat lannoitevalmisteet johdetaan hyötykäyttöön lähialueen maanviljelyksessä muodostaen ravinnekierron paikallisen symbioosin. Investoinnin kustannus on arviolta 8,5 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriön avustus on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) investoi uuteen biojätteen jälkikäsittelyprosessiin, joka mahdollistaa ravinteiden ja orgaanisen aineen hyödyntämisen luomulaatuisena lannoitevalmisteena. Uuden tekniikan käyttöönotto lisää merkittävästi biokaasun tuotantoa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa, säästää energiaa ja vähentää kompostointia alueella. Hanke pienentää ulkopuolisen energian tarvetta noin 20 GWh vuosittain, ja kasvihuonekaasupäästöt pienenevät arviolta 7 600 hiilidioksiditonnilla vuodessa. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on 10,9 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriö avustaa hanketta noin 4,4 miljoonalla eurolla. 

Neve Oy toteuttaa Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle lämmöntalteenottojärjestelmän, joka tuottaa kaupungin kaukolämpöverkkoon lähes 40 GWh kaukolämpöä vuodessa. Hukkalämmön hyödyntämisen ansiosta lämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt pienenevät arviota 1 600 hiilidioksiditonnilla vuodessa. Ympäristöministeriön avustus hankkeelle on noin 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeen kustannusarvio on noin 3,9 miljoonaa euroa.

Owatec Group Oy kehittää hankkeessaan struviittisaostusta biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelyssä. Hankkeessa parannetaan prosessin kustannustehokkuutta ja selvitetään kemikaalien korvaamista jätejakeilla. Lisäksi tutkitaan struviittisaostuksen yhdistämistä jäteveden käsittelyyn membraanibioreaktorilla (MBR) sekä kiinteiden jätejakeiden käsittelyyn hydrotermisellä käsittelyllä (HTC). Tutkimushankkeen budjetti on noin 230 000 euroa ja ympäristöministeriön avustus on noin 115 000 euroa.

Ravinteiden kierrätys edistää vesien suojelua ja ravinne- ja energiaomavaraisuutta

Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki) rahoittaa investointeja sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita, joissa hyödynnetään yhdyskuntien ravinnerikkaita biomassoja ja sivuvirtoja, ja luodaan edellytyksiä kannattavalle kierrätysravinnemarkkinalle. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn energiatehokkuutta ja -neutraaliutta edistäviä hankkeita.
Tällä hetkellä Raki-ohjelma tukee investointeja ja kehityshankkeita poikkeuksellisen merkittävällä tukirahoituksella – ohjelmassa on tarjolla avustuksia yhteensä 50 miljoonaa euroa vuosille 2022 - 2025. Haku on auki jatkuvasti.

Lisätietoja:

Riikka Malila
ohjelmapäällikkö
p. 0295 250 160
[email protected] 

Petri Nissinen
erityisasiantuntija
p. 0295 250 419
[email protected]