Hyppää sisältöön
Media

RAKI2-hankehaku käynnissä 3.2. – 3.3.2017

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2017 6.24
Uutinen

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä on Raki-ohjelman toinen vaihe vuosina 2016–2019 eli niin sanottu Raki2.

Raki-ohjelman tavoitteena on, että kaikki ravinteet - erityisesti fosfori ja typpi - päätyisivät mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön,  jolloin niitä ei huuhtoudu  ympäristöön, erityisestikään  Itämereen.

Kevään 2017 Raki2-hankehaku käynnistyy ideahakuna yhdessä vesien- ja merenhoidon hankehaun kanssa. Kaksivaiheisessa hakuprosessissa hakijat esittelevät ensin hakulomakkeella ideansa, joista parhaat valitaan jatkovalmisteluun. Ympäristöministeriö tulee ohjaamaan jatkohakuprosessia. Raki2- hankkeiden tulee edistää Raki2-ohjelman tavoitteita ja vaikuttaa laaja-alaisesti ravinteiden kierrätyksen tehostumiseksi ja vesistöihin päätyvän kuormituksen vähentämiseksi ensisijaisesti seuraavissa teemoissa.

  1. Konkreettisen ravinnekierrätyksen ja vesiensuojelun edistäminen uudenlaisilla yhteistyömalleilla
  2. Tiedonvälityksen uudet keinot ravinteiden kierrätyksen ja vesien tilan parantamisen edistämiseksi
  3. Ruokahävikin vähentäminen ja biojätteen hyödyntäminen uusin menetelmin
  4. Ravinneneutraali alue-konseptin eteenpäin vieminen uusille alueille

Vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista edistäviltä hankkeilta toivotaan ensisijaisesti innovatiivisia toimia ravinteiden ja haitta-aineiden vesistökuormituksen vähentämiseksi ja estämiseksi                                       

Hakemukset

Ideahakuhakemus  laaditaan alla olevista linkeistä löytyvään lomakkeeseen hakuilmoituksen ohjeiden mukaan. Kaikkiin kohtiin on vastattava. Vaillinaisesti täytetyt lomakkeet jätetään huomioimatta. Yhdestä hankkeesta hyväksytään vain yksi hakemus. Raki2-ohjelman hankehakijoita kehotetaan huolellisesti tutustumaan Raki2-ohjelmaan, sen tavoitteisiin ja yleisiin hankekriteereihin sekä Raki-hankkeiden menettelytapaehtoihin, joihin hakijan on sitouduttava.

Hanke-esittely lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse 3.3.2017 klo 16.15 mennessä osoitteella [email protected]. Hakemukset voi toimittaa myös osoitteella Ympäristöministeriö, kirjaamo, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Viestiin tai kirjeeseen merkitään ”RAKI -ohjelman tai Vesien- ja merenhoidon ideahaku, kevät 2017”.

Lisätietoja:

Raki2-ohjelma: ylitarkastaja Anni Karhunen, [email protected] [anni-kaisa.karhunen], 0295 250 376

Hakuilmoitus ja muut  hakudokumentit :

Vesien- ja merenhoidon hakudokumentit:

Vesien- ja merenhoidon hankkeet: projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, [email protected], 0295250349