Hyppää sisältöön
Media

Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2016 7.25
Uutinen

Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelma (Raki) toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon -kärkihanketta.

Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä on Raki-ohjelman toinen vaihe vuosina 2016–2019 eli niin sanottu Raki2.

Raki-ohjelman tavoitteena on, että ravinteita - erityisesti fosforia ja typpeä - vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen.

Ideahaku 18.3.2016 – 18.4.2016

Ympäristöministeriö käynnistää Raki-ohjelman toisen vaiheen järjestämällä ideahaun seuraavista teemoista:

  1. Vesiin päätyneiden ravinteiden sieppausta ja poistamista sekä hyötykäyttöön palauttamista käsittelevien menetelmien jalkauttaminen käytäntöön
  2. Kierrätysravinnepohjaisten lannoitevalmisteiden kehittäminen ja käyttökokeilut
  3. Yhdyskuntien jätevesikäsittelyprosessien tehostaminen, erityisesti ravinteiden talteenoton ja hyötykäytön näkökulmasta
  4. Kuormituksen vähennystoimien ja uusien menetelmien peltolohkokohtainen kohdentaminen ja kokeilu
  5. Veneilyn jätehuoltojärjestelmien huollon ja ylläpidon kehittäminen, ml. ravinteiden hyötykäyttö

Tällä hakukierroksella painotetaan laajoja vaikuttavia hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä loppukäyttäjän kanssa. Hankkeiden valinnassa painotetaan lisäksi muutakin laaja-alaista yhteistyötä ja laadukasta viestintää osana hanketta. Tavoitteena on, että hankkeet tähtäävät vaikuttaviin, konkreettisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin ja tehokkaaseen ravinnekierrätykseen. Pelkkiä tutkimushankkeita ei ohjelmasta rahoiteta.

Hakuun osallistuminen

Hakuun osallistutaan enintään kahden sivun hanke-esittelyllä, johon liitetään mukaan hakijan referenssit. Toteuttamiskelpoisimmat ja parhaiten hanketeemoja edistävät ideat valitaan jatkohakuun.
Lisätietoa hakumenettelystä ja Raki2-ohjelmasta:

Hanke-esittely ja liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse 18.4.2016 klo 16.15 mennessä osoitteeseen [email protected]. Dokumentit voi myös postittaa osoitteella Ympäristöministeriö, kirjaamo, PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkitään ”RAKI-ohjelman ideahaku”.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Anni Karhunen, [email protected] p. 0295 250 376

Neuvotteleva virkamies Barbara Appel, [email protected], p. 0295 250 334