Hyppää sisältöön
Media

Ravinteiden huoltovarmuuden turvaamiseksi uutta rahoitusta investointeihin sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 13.56
Tiedote

Varautumisen ministerityöryhmä on linjannut maatalouden kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi toimista, joilla tuetaan tilojen maksuvalmiutta sekä vauhditetaan energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisista tuotantopanoksista. Ympäristöministeriön lisämäärärahoilla parannetaan ravinteiden talteenottoa yhdyskuntajätevesistä ja turvallisten lannoitevalmisteiden valmistamista.

Tukikokonaisuudella edistetään kannattavan kierrätyslannoitemarkkinan syntymistä, parannetaan ravinne- ja energiahuoltovarmuutta ja edistetään vihreää siirtymää. Tavoitteena on käynnistää investointeja laitostoimintaan.

Ympäristöministeriön maatalouden tukikokonaisuuteen sisältyvällä 25 miljoonan euron määrärahalla tuetaan investointeja ravinteiden talteenoton kehittyneisiin teknologioihin ja niihin liittyviin kone-, laite-, rakennus- ja laitosinvestointeihin. Määrärahalla tuettavissa hankkeissa kehitetään ja otetaan käyttöön yhdyskuntien jätevesien ja sivuvirtojen hyödyntämätön ravinnepotentiaali sekä parannetaan jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta. Hankkeisiin voi sisältyä myös symbiooseja, joissa yritykset ja muut toimijat muodostavat yhteistyöverkoston.

Maatalouden tukikokonaisuuden ohella tuetaan lisäksi ravinnekierrätyksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaa 20 miljoonalla eurolla. Tuki kohdistuu yhdyskuntien jätevesien ja sivuvirtojen ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä edistäviin hankkeisiin. Määrärahalla tuetaan yritysten ja toiminnanharjoittajan käytännön toimintaympäristön TKI-pilotointia, orgaanisiin haitta-aineisiin liittyvän analytiikan kehittämistä ja selvityksiä ravinnekierrätyksen toteuttamisesta.

”Kriisin keskellä hallitus tekee sekä nopeita tukitoimia että luo edellytyksiä parantaa omavaraisuutta pitkäjänteisesti. Ravinteiden kierrätys on tärkeä osa kiertotaloutta. Sillä voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista tuotantopanoksista, vesien ravinnekuormitusta ja ilmastopäästöjä sekä edistää luonnon monimuotoisuutta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Ympäristöministeriö on toteuttanut ravinteiden kierrätysohjelmaa vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2019 hyväksytyn toimenpideohjelman (2019-2030) mukaisesti ympäristöministeriö on vuodesta 2020 lähtien kohdentanut avustuksia erityisesti vesihuollon ja yhdyskuntien sivuvirtojen ravinteiden kierrätykseen ja toimijoiden välisiin symbiooseihin.

Lisätietoja:

Milja Henttonen, ministerin erityisavustaja, p. 050 599 3094, [email protected]

Riikka Malila, projektipäällikkö, p. 029 525 0160, [email protected]