Rahoitetut hankkeet

Raki-ohjelmasta on rahoitettu hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty erilaisten biomassojen (puhdistamoliete, lanta, biojäte, sivuvirrat, vesien biomassat) sisältämien ravinteiden hyödyntämistä sekä niiden talteenottoon liittyviä tekniikoita, edistetty kuntien ravinteiden kiertoa tukevia ratkaisuja, tuotettu viestintämateriaalia ravinteiden kierrätyksen tueksi, kehitetty vesitalouden hallintaa ja tuettu erilaisten toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen symbiooseja.

Hankkeet kartalla 

Kartalle päivitetään kaikki Raki-ohjelman aikana rahoitetut hankkeet. Hankkeita voi valita näkyviin teemoittain "Karttatasot" -valikosta. Hankkeista löytyy lisätietoja paikkamerkin takaa (tiivistelmä, rahoitus, tukiprosentti, mahdollinen lisätietolinkki hanketoteuttajan sivuille). Kaikki paikkamerkit saa näkyviin karttaa zoomaamalla. 

Kartan tekstiversio löytyy seuraavan linkin takaa:

 

​​​​​​