Rahoitetut hankkeet

Raki-ohjelmasta on rahoitettu T&K-hankkeita, joissa on muun muassa tutkittu ja kehitetty erilaisten biomassojen (puhdistamoliete, lanta, teollisuuden sivuvirrat, vesien biomassat) sisältämien ravinteiden hyödyntämistä sekä niiden talteenottoon liittyviä tekniikoita, edistetty kuntien ravinteiden kiertoa tukevia ratkaisuja, tuotettu viestintämateriaalia ravinteiden kierrätyksen tueksi, kehitetty vesitalouden hallintaa ja tuettu erilaisten toimijoiden välisiä ravinteiden kierron symbiooseja.

Ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden hankkeet (2020)

Vuonna 2020 rahoitusta myönnettiin lisäksi hankkeille, joilla edistetään jätevesien käsittelyn ravinteiden kierrätyksen ohella myös jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta ja energian talteenottoa.   

Avustusta saaneet hankkeet (Uutinen 7.1.2021)

Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeet, Raki-ohjelman 2. vaihe (Raki 2)

2019

2018

2017

2016

Ravinteiden kierrätyksen ohjelman 1. vaihe (Raki)

2015

2014

2013

2012

  • NRM Natural Resource Management: Ravinnekaappari
  • Insinööritoimisto Saloy Oy: Maatalouden saostuspilotti
  • Ilotuotanto Oy: TV-dokumentti: Itämeri ja ravinteiden kierrätys
  • Turun ammattikorkeakoulu: Ravinnehaavi
  • Elävä Itämeri Säätiö: Järki Lanta
  • MTT: HorseManure
  • Satafood Kehittämisyhdistys ry: Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle
  • Turun kaupunki: Ravinteiden poisto Aurajoesta
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Yleissuunnitelman laatiminen Saaristomeren valuma-alueelle
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Jäteveden käsittelyn tehostaminen ja kustannustehokkuuden  selvittäminen Saaristomerellä