Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2018 6.29
Uutinen

Ympäristöministeriö etsii hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä sekä parantavat vesien ja Itämeren tilaa. Haun ensimmäinen vaihe on avoinna 9. helmikuuta saakka.

Haussa etsitään hankkeita, jotka toteuttavat Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelman tai Vesien ja merenhoidon kärkihankkeen tavoitteita. Kaksivaiheisessa hakuprosessissa hakijat esittelevät ensin hankeidean, joista parhaat valitaan jatkovalmisteluun.

Ravinnekierrätysohjelmassa haetaan ensisijaisesti seuraaviin teemoihin liittyviä hankkeita:

  1. Jätevesipohjaisten turvallisten kierrätyslannoitteiden kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen.
  2. Sivuvirtojen hyötykäyttö ravinnekierrätyksessä.
  3. Ravinneneutraali kunta -konseptin levittäminen ja käyttöönotto uusilla alueilla.
  4. Innovatiiviset menetelmät ravinnekierrätyksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa

Vesien- ja merenhoidon hankkeilta toivotaan ensisijaisesti toimia ravinteiden ja haitta-aineiden vesistökuormituksen vähentämiseksi ja estämiseksi. Hankehaussa etsitään konkreettisia, innovatiivisia ja monistettavia ja/tai liiketoimintapotentiaalia omaavia vesienhoidon toimia ja toimintamalleja. Osana hankkeita voidaan toteuttaa myös konkreettisia toimia tukevaa kehittämistä, viestintää, verkostoitumista ja selvityksiä. Näiden lisäksi hakijoilta toivotaan hankeideoita seuraavista teemoista:

  1. Valuma-alueen vesitalouden hallintaan liittyvät kokonaisuudet, jotka voivat sisältää mm. uusia luonnonmukaisia menettelytapoja maa- ja metsätalouden valumavesien sekä hule- ja tulvavesien hallintaan. Hankkeiden toivotaan perustuvan kokonaiskuvaan tarvittavien toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä ymmärrykseen eri sektorien välisen yhteistyön tarpeesta.
  2. Taloudellisesti kannattavien hoitokalastusmallien kehittäminen ja jalkauttaminen osana kokonaisvaltaista vesienhoitoa ja vesistöihin kertyneiden ravinteiden kierrätystä.
  3. Haitallisten aineiden (ml. lääkeaineet ja mikromuovit) päästöjen vähentämiseen ja roskaantumisen ehkäisyyn liittyvien menetelmien pilotointi.
  4. Alueellisten vesien- ja merensuojeluorganisaatioiden tai verkostojen rakentaminen ja aktivointi vesien ja Itämerensuojelun toimien edistämiseksi, mukaan lukien sektorien rajat ylittävien verkostojen rakentaminen ja Itämeren alueen verkostojen rakentaminen.

Hakua koskevat tarkemmat tiedot ja hakudokumentit löytyvät sivuilta:

Rahoitettavat hankkeet toteuttavat osaltaan hallitusohjelman ”Kiertotalouden läpimurto, puhtaat ratkaisut käyttöön” -kärkihanketta. Sen tavoite on tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Samalla kasvatetaan ravinne- ja energiaomavaraisuutta sekä parannetaan vesien tilaa vähentämällä vesistöjä ja Itämerta kuormittavia ravinteita, humusta ja haitallisia aineita.

Lisätietoja:

Ravinnekierrätysohjelma: Projektipäällikkö Arja Nykänen: [email protected], p. 02952 50 376

Vesien- ja merenhoidon hankkeet: Projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, [email protected], p. 02952 50 349