Hyppää sisältöön
Media

Ravinteiden kiertotalouden investointeja käyntiin ympäristöministeriön tuella

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2023 9.14
Tiedote
Euroopan unionin rahoittama

Ympäristöministeriö rahoittaa 5,4 miljoonalla eurolla neljäätoista uutta hanketta, jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ravinteiden hyödyntämistä, kierrätysravinnemarkkinoiden kehittymistä ja jätevesien käsittelyn energiataloutta. Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta avustettavat hankkeet ovat askel kohti kestävää ravinteiden kiertotaloutta Suomessa. 

Hankkeissa käynnistetään investointeja, joilla jätevesien ravinteita jalostetaan turvallisiksi lopputuotteiksi. Gasum toteuttaa hankkeessaan Riihimäen biokaasulaitokselle talteenottoprosessin, jolla satoja tonneja jäteveden typpeä jalostetaan vuosittain ammoniakkiliokseksi. Investoinnin kapasiteetti vastaa arviolta 3 prosenttia teollisen ammoniakkiliuoksen Suomen markkinoista. Lakeuden Etappi puolestaan toteuttaa biokaasulaitokselleen rejektiveden lisäkäsittelyvaiheen, joka lisää fosforin ja orgaanisen aineen kierrätystä maanparannusrakeena. Humuspehtoorin hankkeessa demonstroidaan nestemäisen kemiallisen kierrätystyppilannoitteen tuotantoa kompostoinnin jätevesistä uudella talteenottotekniikalla.

Yhteistyöhankkeilla luodaan ravinteiden kierrätyksen markkinoita. Jätekukon ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa kehitetään jätteenkäsittelykeskuksen vesien ravinteiden talteenottoa ja luodaan ravinteiden ja vesien kierrätyksen symbioosi paikallisten toimijoiden kesken. Suomen Biokierto ja Biokaasu puolestaan uudistaa Laatulannoite-järjestelmää uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja pyrkii laajentamaan laatujärjestelmän kattavuutta. Nordic Biogas selvittää hankkeessaan Lounais-Lapin alueella biokaasulaitoksen ravinteiden uusia kierrätysvaihtoehtoja.

Tutkimus- ja kehityshankkeissa kehitetään laadukkaampien tuotteiden tuotantoa jätevesilietteistä. LAB-ammattikorkeakoulun hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia korkeamman jalostusasteen tuotteiden valmistukseen kustannustehokkaasti jätevesilietteen ravinteita, orgaanista ainetta ja mineraaleja hyödyntäen. Suomen Ekolannoite tutkii kehittämänsä lietteenkäsittelymenetelmän tehokkuutta haitta-aineiden poistossa. Fiskarsin Kiertotalous kehittää moduulikompostoriin typen talteenottoa. Envor Pori puolestaan selvittää mädätysjäännöksen tuotteistamista ja turvallisuutta.
Jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta ja omavaraisuutta vahvistetaan kolmessa investointihankkeessa. Hämeenkyrön kunta toteuttaa lämmöntalteenottojärjestelmän, jolla jäteveden lämpöä hyödyntäen korvataan puhdistamon sähkölämmitys. Kouvolassa ja Kankaanpäässä jätevedenpuhdistamoiden energiatehokkuutta parannetaan ilmastuksen tehostamisella.

Käynnistyvissä hankkeissa tukirahoituksen osuus on 40 – 80 prosenttia tuettavista kustannuksista. Neljää hanketta rahoitetaan EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU) ja muita hankkeita kansallisella rahoituksella maatalouden huoltovarmuuspaketista.

Avustushaku auki toistaiseksi

Ravinteiden kierrätyksen ohjelma tukee ravinteiden kierrätyksen investointeja ja kehityshankkeita poikkeuksellisen merkittävällä tukirahoituksella – ohjelmassa on tarjolla avustuksia yhteensä 50 miljoonaa euroa vuosille 2022 - 2025. Haku on auki jatkuvasti.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Riikka Malila, ympäristöministeriö, [email protected], p. 0295 250 160

Erityisasiantuntija Petri Nissinen, ympäristöministeriö, [email protected], p. 0295 250 419