Hyppää sisältöön
Media

Jaossa 13 miljoonaa euroa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2020 10.41
Uutinen

Ympäristöministeriö käynnistää avustushaun hankkeille, jotka edistävät jätevesien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä, parantavat jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta tai energian talteenottoa taikka tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja. Haku on avoinna 24.9.2020–30.10.2020. Avustukset ovat käytettävissä vuoteen 2022 saakka.

Haussa on yhdistetty ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan Ravinteiden kierrätyksen ohjelman mukaiset avustukset (3 miljoonaa euroa) sekä eduskunnan vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion mukaiset kuntien nopeavaikutteisiin toimiin vesihuollon ravinnekierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden edistämiseksi tarkoitetut avustukset (10 miljoonaa euroa), joten jaossa on yhteensä 13 miljoonaa euroa.

Haku koskee hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä ja jäteveden käsittelyn energiatehokkuutta. Ravinteiden kierrätyshankkeet voivat olla ravinteiden kierrätyksen symbiooseja, joissa erilaiset toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden ravinnerikkaille jätteille, sivuvirroille ja/tai hyödykkeille, laitosmittakaavaisia ravinteiden, erityisesti fosforin talteenottohankkeita sekä muita vesihuollon ravinteiden kierrätyksen hankkeita. Jäteveden käsittelyn energiatehokkuuden hankkeet voivat liittyä energian säästöön, energian käytön tehostamiseen ja energian talteen ottoon.

Ympäristöministeriö harkitsee tapauskohtaisesti avustettavista hankkeista ja myönnettävän tuen määrästä, joka on enimmillään 60 – 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Lisätietoa avustushausta löytyy hakuilmoituksesta ja hakuilmoituksen liitteistä.

Lisätietoja

Hakuun liittyvät lisätiedustelut pyydetään tekemään kirjallisesti sähköpostitse:

RAKI-ohjelman projektipäällikkö Riikka Malila, [email protected]