Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö
Ravinteiden kierrätyksen investoinneille ja kokeiluille tarjolla huomattavan paljon tukea

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2023 8.53
Uutinen

Ravinteiden kierrätykseen on tarjolla poikkeuksellisen merkittäviä tukimahdollisuuksia. Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätysohjelma sekä maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, jota Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hallinnoi, tarjoavat tukirahoitusta yhteensä noin 70 miljoonaa euroa vuosille 2022-2025. 

Molemmat ohjelmat edistävät kestävän kehityksen tavoitteita, parantavat ravinneomavaraisuutta ja turvaavat huoltovarmuutta, mutta ohjelmien väliltä löytyy erojakin. Hakijan kannattaakin ennen hakuprosessin aloittamista tutustua ohjelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ohjelmien yhteyshenkilöihin voi tarvittaessa olla yhteydessä ennen prosessin aloittamista.  

Nyt kannattaa tarttua tarjolla oleviin rahoitusmahdollisuuksiin! Molemmissa ohjelmissa hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ja nyt käynnissä olevat hakujaksot päättyvät 31.3.2023. Hakuohjeet ja tulevien hakujaksojen aikataulut löydät ohjelmien verkkosivuilta.

Tule kuulemaan ohjelmien rahoitusmahdollisuuksista webinaareihin

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma: Ravinnekierrätyksen rahoitusmahdollisuudet -webinaari 22.3.2023 klo 12–14. Ilmoittaudu tästä!

Ravinteiden kierrätysohjelma: Vuoropuheluwebinaari Raki-ohjelman rahoitusmahdollisuuksista 18.4.2023 klo 13–14.30. Ilmoittaudu tästä!

Ravinteiden kierrätysohjelma

Tukea voidaan myöntää investoinneille sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille (TKI), jotka edistävät yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden ravinteiden kierrätystä tai talteenottoa ja/tai jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta tai jätevesien energiapotentiaalin hyödyntämistä. Lisäksi tuetaan toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen yhteistyöhankkeita. 

Tukea on haettavana noin 50 miljoonaa euroa vuosille 2022 - 2025. Tuki vaihtelee investointihankkeissa 40 – 60 prosentin välillä ja TKI-hankkeissa 25 – 80 prosentin välillä. Tukea voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt ja toimijat sekä yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt (ei yksityishenkilö, toiminimi tai valtion virasto tai laitos).

Ohjelmasta on myönnetty tukea noin 30 miljoonaa euroa noin 130 hankkeelle vuodesta 2012 alkaen.

Tarkemmat tiedot ja hakemuksen jättäminen

Ympäristöministeriö: Ravinteiden kierrätyksen hankehaut

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Riikka Malila, ympäristöministeriö, [email protected], p. 0295 250 160
Erityisasiantuntija Petri Nissinen, ympäristöministeriö, [email protected], p. 0295 250 419

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 

Tukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät biomassojen ravinteiden prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikka- ja palveluratkaisuja ja korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä biomassoista.

Ohjelmakokonaisuus koostuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille (TKI) tarkoitetusta tuesta sekä biomassojen jalostukseen, ravinteiden kierrätykseen sekä hiilensidontaan liittyvästä investointituesta. Varoja TKI-hankkeisiin on käytettävissä noin 8,5 miljoonaa euroa ja tuotannollisiin investointeihin noin 15,2 miljoonaa euroa. Rahoitus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun saakka.  Tukiprosentti TKI-hankkeissa vaihtelee 35 – 80 prosentin ja investointihankkeissa 45 – 55 prosentin välillä.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tukea voivat hakea pk-yritykset ja julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt (ei kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt). Investointitukea myönnetään ainoastaan pk-yrityksille.

Ohjelman ensimmäinen kausi toteutettiin vuosina 2016 – 2018, ja toinen kausi käynnistyi vuonna 2020. Tähän saakka on rahoitettu yhteensä 73 hanketta noin 16,5 miljoonalla eurolla.

Lisätietoa hakuajoista ja hakemisesta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Sanna Tikander, maa- ja metsätalousministeriö, [email protected], p. 0295 162 178 

Kehittämisasiantuntija Anja Norja, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, [email protected], p. 0295 027 587