Hyppää sisältöön
Media

Näkökulma
Voisiko jäteveden puhdistamo olla energiantuottaja?

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2023 9.51
Kolumni

Jätevesien käsittely syö paljon energiaa, mutta parhaimmillaan puhdistamo voi tuottaa paljon enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian tuotannon lisääminen pienentävät energiakustannuksia, vähentävät toiminnan ilmastovaikutuksia ja parantavat toimintavarmuutta häiriötilanteissa.

Yhdyskuntajätevesidirektiiviä uudistetaan parhaillaan. EU:n komissio ehdottaa, että yli 10 000 asukkaan jätevesikuormaa käsittelevien puhdistamoiden tulee yhdessä tuottaa yhtä paljon energiaa kuin ne kuluttavat eli olla energianeutraaleja vuoteen 2040 mennessä. Jo vuodesta 2030 lähtien uusiutuvista ja jätevesiperäisistä lähteistä tuotetun energian tulisi lisääntyä asteittain. Lisäksi puhdistamoilta edellytettäisiin energiakatselmuksia energiansäästökohteiden kartoittamiseksi.  

Nyt olisi erinomainen aika ryhtyä laitoksilla toimiin, jotka vievät kohti näihin tulevia vaatimuksia.

Energiahankkeille kannattaa hakea tukea juuri nyt

Ympäristöministeriössä on tarjolla tukea jäteveden käsittelyn energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hankkeille. Hankkeet voivat olla niin investointeja kuin kehitys- tai selvityshankkeita, kuten energiakatselmuksia. Tuettavat ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi jäteveden lämmön talteenottoon, biokaasun tuotantoon tai käsittelyprosessien energiatehokkuuden parantamiseen. 

Valtion tukea on mahdollista myöntää sellaisille hankkeille, jotka eivät liity lakisääteisten velvoitteiden saavuttamiseen. Nyt on siis erinomainen ajankohta toteuttaa energiahankkeita, jotka edistävät direktiiviehdotuksen vaatimusten mukaisuutta.

Lämmön talteenotolla valjastetaan merkittävä hukkalämpöresurssi hyötykäyttöön

Jäteveden sisältämä lämpöenergia on biokaasun tuotannon ohella merkittävimpiä uusiutuvan energian lähteitä vesihuollossa. Jäteveden lämmön talteenotolla voidaan tuottaa jopa moninkertaisesti puhdistamon energiankulutusta vastaava määrä lämpöä ja kaukokylmää. 

Ympäristöministeriö on rahoittanut viime vuosina kymmenkuntaa jäteveden lämmön talteenottoon liittyvää investointia yhteensä vajaalla 5 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi Neve Oy toteuttaa Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle lämmöntalteenottojärjestelmän, joka tuottaa kaupungin kaukolämpöverkkoon lähes 40 GWh kaukolämpöä vuodessa.

Energiatehokkuuden parantaminen näkyy sähkölaskun ohella toiminnan ympäristövaikutuksissa

Jäteveden käsittelyssä erityisesti ilmastus kuluttaa merkittävästi sähköenergiaa. Energiatehokkuutta voidaan usein parantaa myös nykyaikaisella ja hyvin ohjatulla tekniikalla. Hyvin toimiva ja oikein säädetty biologinen prosessi liittyy usein myös maltillisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Myös biokaasun tuotantoa voidaan kasvattaa niin uusilla kuin nykyisillä laitoksilla.

Ilmastuksen energiatehokkuutta on parannettu useilla puhdistamoilla, muun muassa Ikaalisten, Imatran Meltolan ja Turun Kakolanmäen laitoksilla. Jyväskylän Nenäinniemen puhdistamolla taas on tehostettu olemassa olevan biokaasulaitoksen toimintaa. 

Raki-ohjelmassa tarjolla avustuksia jätevesien energiahankkeille

Ravinteiden kierrätyksen ohjelma tukee ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien energiatehokkuuden investointeja ja kehityshankkeita poikkeuksellisen merkittävällä tukirahoituksella – ohjelmassa on tarjolla avustuksia yhteensä 50 miljoonaa euroa vuosille 2022 - 2025.

Keväällä 2023 on käynnistynyt yhdeksän uutta energiahanketta, joille on myönnetty avustusta yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.

Uudessa hallitusohjelmassa ravinteiden kierrätys ja puhdas energia ovat tärkeitä teemoja, mutta ohjelmalle ei ole osoitettu uusia varoja tuleville vuosille. Nykyisillä varoilla hankkeita voidaan kuitenkin avustaa vuoden 2025 loppuun saakka. Suosittelemme lämpimästi hyödyntämään nyt tarjolla olevat avustusmahdollisuudet.

Lisätietoja

Kirjoittajat

Ari Kangas
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö

Ympäristöneuvos Ari Kangas toimii Suomen pääneuvottelijana yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistuksessa

Riikka Malila
ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö

Ohjelmapäällikkö Riikka Malila työskentelee Ravinteiden kierrätyksen ohjelman ohjelmapäällikkönä.

Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia