Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Näkökulma
Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen arkikäyttöön

Ympäristöministeriö
13.1.2021 17.13
Kolumni

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen vakiinnuttamiseen arkiseksi toimintatavaksi tarvitaan vielä lisää aikaa ja aktiivista yhteistyötä, kirjoittaa ympäristöministeriön projektipäällikkö Anju Asunta.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tuli voimaan 1.9.2020. Laista ja sen toimeenpanon osana toteutetusta toimintamallista on kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että yhteensovittamisesta tulee yksi tavallinen toimintatapa muiden lupamenettelyiden joukossa.

Yhteensovittamislain puitteissa toiminnanharjoittaja voi pyytää yhteensovittamista yhteensä 13 eri lupamenettelylle. Tuolloin AVI tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ryhtyy ns. yhteensovittavana viranomaisena koordinoimaan toimivaltaisten lupaviranomaisten yhteistyötä niin, että hankkeen eri lupien käsittelyvaiheet voidaan sovittaa ajallisesti yhteen. Yhteensovittamisessa voivat mukana olla lupatilanteesta riippuen yhteensovittavan viranomaisen lisäksi Tukes, ELY-keskus ja/tai kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Näiden viranomaisten ja niitä ohjaavien ministeriöiden edustajista on koottu seurantaryhmä tukemaan lain toimeenpanoa.

Seurantaryhmän ohjauksessa toimikaudella 15.6.2019–31.12.2020 valmisteltiin ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli, jonka tavoitteena on vahvistaa viranomaisten yhteistä käsitystä yhteensovittamisesta, antaa käytännön ohjeita ja apua lupahakemuksia käsittelevälle henkilöstölle sekä siten myös edistää asiakkaiden sujuvaa ja yhdenvertaista kohtelua vaihtelevissa luvitustilanteissa. Sen avulla päästään toteuttamaan lain tavoitteleman yhden luukun periaatteen fyysistä puolta: yksi viranomainen hoitaa keskitetysti yhteensovitettavan hankkeen ympäristöllisen lupavalmistelun koordinointia ja kontaktointia eri osapuoliin, vaikka itse lupia käsitellään omien lainsäädäntöjensä mukaisesti monissa viranomaisissa.

Yhden luukun periaatteella tähdätään tekniseenkin päämäärään; sähköisen lupa-asioinnin mahdollistamiseen, hakijan ja viranomaisten tuplatyötä välttäen. Tämän toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin lisää aikaa. Monilta kunnilta kuitenkin puuttuvat vielä etenkin ympäristö- ja maa-ainesluvituksen sähköiset asiointiratkaisut, ja eri viranomaisten asiointijärjestelmiä yhteenliittävässä Luvat ja valvonta -palvelussa on mukana vasta muutama ympäristöllinen lupa. Viime kesän ja syksyn aikana käynnissä olleessa ”Kunta–valtio-Jalostamo”-työpajasarjassa tunnistettiinkin yhteinen tahtotila siihen, että ympäristöhallinnon asiointiin ja tiedonhallintaan täytyy kehittää sujuvampia yhteisiä ratkaisuja.

Kun yhden luukun toiminnan kattavasti mahdollistavat tekniset ratkaisut ovat siis vielä keskeneräiset, eikä lupaviranomaisten keskinäistä yhteensovitusyhteistyötä ohjaavaa toimintamalliakaan ole vielä käytännössä ”koeponnistettu”, seurantaryhmässä todettiin, että yhteistyötä yhteensovittamislain toimeenpanon tukemiseksi kannattaa edelleen jatkaa. Seurantaryhmälle asetettiinkin jatkokausi vuosiksi 2021–2022 ja sen uudeksi puheenjohtajaksi nimettiin lainsäädäntöneuvos Tia Laine-Ylijoki-Laakso ympäristöministeriöstä. Ryhmän jatkokauden aikana pyritään varmistamaan, että yhteensovittamisesta – sujuvaa viranomaisyhteistyötä ja sähköisiä ratkaisuja hyödyntäen – tulisi arkipäivää.

Kirjoittaja

Anju Asunta
projektipäällikkö
ympäristöministeriö
[email protected]

Kirjoittaja toimii ympäristöministeriössä ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen projektipäällikkönä

Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia