Ravinteiden kierrätys­ohjelma

Ravinteiden kierrätys edistää vesien suojelua ja ravinne- ja energia­omavaraisuutta

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma käynnistyi vuonna 2012 ja sitä on toteutettu jo kolmen hallituskauden ajan. Vesiensuojelullisten tavoitteiden rinnalle ovat nousseet kiertotalouden edistäminen, huoltovarmuuden turvaaminen sekä energiamurrokseen ja ilmansuojeluun liittyvät tavoitteet. Kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa tuottamalla lisätään myös ravinne- ja energiaomavaraisuutta.

Raki-ohjelma rahoittaa investointeja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joissa hyödynnetään yhdyskuntien ravinnerikkaita biomassoja ja sivuvirtoja, ja luodaan edellytyksiä kannattavalle kierrätysravinnemarkkinalle. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn energiatehokkuutta ja -neutraaliutta edistäviä hankkeita.

Kierrätysravinteilla voidaan korvata neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja epäorgaanisia lannoitevalmisteita ja uusiutuvalla energialla fossiilisia polttoaineita, ja samalla vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Vihreää siirtymää edistäviä ravinteiden kierrätyksen ratkaisuja kehittämällä luodaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia. 

Lisätietoa avoinna olevista hankehauista ja rahoitetuista hankkeista löytyy sivun alareunassa olevista linkeistä.

Lisätietoja

Riikka Malila, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vesien- ja mertensuojelu 0295250160