Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ravinteet kiertoon, ei vesistöön

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma vähentää kiertotalouden keinoin Itämeren kuormitusta ja tehostaa vesiensuojelua. Samalla turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa ja lisätään ravinne- ja energiaomavaraisuutta.

Ympäristöministeriön koordinoima ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita biomassoja ja tuotetaan muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa. Rahoitusta on vuodesta 2020 lähtien kohdennettu erityisesti hankkeille, joissa hyödynnetään yhdyskuntien jätevesien ja lietteiden ravinteita ja/tai luodaan eri toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen yhteistyöverkostoja eli symbiooseja.

Lisätietoa avustuksen hakemisesta löytyy täältä: Hankehaut.

Kierrätysravinteilla voidaan korvata epäorgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä ja uusiutuvalla energialla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Molemmilla toimilla on positiivinen vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Ravinnekierrätyksen ratkaisuja kehittämällä luodaan uutta liiketoimintaa. Sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla on kysyntää ravinteiden kierrätystä edistäville teknologioille. Ravinnekierrätystä tehdään tunnetuksi ja sitä kautta osaksi arkipäivää. Pullonkauloja ja esteitä poistamalla edistetään kierrätyslannoitteiden käyttöä.

Raki-ohjelman vaiheet

Raki-ohjelman vaiheet aikajanalla

Ympäristöministeriö laati Raki -ohjelman alunperin vuosille 2012-2015. Ohjelman toinen vaihe toteutettiin vuosina 2016–2019 (Raki2). Ohjelmalle nimetyn seurantaryhmän toimikausi päättyi vuonna 2020 ja siinä olivat edustettuina ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Business Finland. Seurantaryhmä laati vuonna 2019 ravinteiden kierrätyksen toimenpidehjelman vuosille 2019-2030.

Vuonna 2020 avustuksia myönnettiin ravinteiden kierrätyshankkeiden lisäksi jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille. Vuonna 2021 saatiin lisärahoitusta (5 milj. euroa) Suomen kestävän kasvun ohjelmastan yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja eri toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen symbiooseja edistäville TKI- ja investointihankkeille. Lisäksi keväällä 2022 julkaistuun maatalouden huoltovarmuuspakettiin sisältyi merkittävä panostus yhdyskuntien jätevesien ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantamisen TKI- ja investointihankkeille.

Lisätietoa:     

Suomen Itämerisitoumus pohjana

Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 muistion "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Raki-ohjelma laadittiin näiden toimien toteuttamiseksi.

Lisätietoja

Riikka Malila, projektipäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vesien- ja mertensuojelu 0295250160