Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ravinteet kiertoon, ei vesistöön

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma vähentää kiertotalouden keinoin Itämeren kuormitusta ja tehostaa vesiensuojelua. 

Ympäristöministeriön koordinoima ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita biomassoja ja tuotetaan muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa.  Kierrätysravinteilla voidaan korvata epäorgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä ja uusiutuvalla energialla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Molemmilla toimilla on positiivinen vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Samalla turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa ja lisätään ravinne- ja energiaomavaraisuutta.

Ravinnekierrätyksen ratkaisuja kehittämällä luodaan uutta liiketoimintaa. Sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla on nyt kysyntää ravinteiden kierrätystä edistäville teknologioille. Ravinnekierrätystä tehdään tunnetuksi ja sitä kautta osaksi arkipäivää. Pullonkauloja ja esteitä poistamalla edistetään kierrätyslannoitteiden käyttöä.

Raki-ohjelma ja toimenpideohjelma

Ympäristöministeriö laati Raki -ohjelman alunperin vuosille 2012-2015. Ohjelman toinen vaihe toteutettiin vuosina 2016–2019 (Raki2). Ohjelmalle nimetyn seurantaryhmän toimikausi päättyi vuonna 2020 ja siinä olivat edustettuina ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Business Finland.

Tällä hetkellä toimeenpannaan seurantaryhmän laatimaa visiota ravinteiden kierrätyksen tavoitteista vuoteen 2030 toteuttamalla ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelmaa. Vuonna 2020 avustusta myönnettiin ravinteiden kierrätyshankkeiden lisäksi jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille. Myös Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on esitetty rahoitusta yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja eri toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen symbiooseja edistäville TKI-hankkeille vuosille 2021-2023.

Suomen Itämerisitoumus pohjana

Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 muistion "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Raki-ohjelma laadittiin näiden toimien toteuttamiseksi.

Lisätietoja

Riikka Malila, projektipäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vesien- ja mertensuojelu 0295250160