Ravinteiden kierrätyksen hankehaut

Ohjelman tulevista hauista ilmoitetaan haun avautuessa tällä sivulla. 

Avoinna olevat hankehaut

Ympäristömisteriön avustushaku liittyen maatalouden huoltovarmuuspakettiin ja EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (RRF) on auki. Avustuksiin on käytettävissä noin 49 miljoonaa euroa vuosina 2022 – 2025. Hakemuksia käsitellään neljännesvuosittain ja hakukierrokset päättyvät 31.3, 30.6, 30.9, 31.12. 

Rahoitusta on tarjolla sekä investoinneille että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille seuraaviin teemoihin:

  • Yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden sekä yhdyskuntien biojätteiden ravinteiden tai ravinteiden ja orgaanisen aineen kierrätys, talteenotto tai hyödyntäminen.
  • Ravinteiden kierrätyksen symbioosit, joissa toimijat muodostavat ravinteiden kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen ensisijaisesti yhdyskuntien biohajoavia jätejakeita. Kokonaisuuteen voi liittyä myös teollisuuden, maatalouden ja/tai vesien biomassojen hyödyntämistä.
  • Yhdyskuntajätevesien ja –lietteiden energiapotentiaalin hyödyntäminen ja/tai yhdyskuntajätevesien käsittelyn energiatehokkuuden parantaminen.

Avustusta haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä: https://hakulomake.fi/ym/. Ohjeet avustuksen hakemisesta on koottu Hakuohjeeseen (1.4.2023). Voit hyödyntää kustannuserittelyn tekemisessä linkin takaa löytyvää mallipohjaa: Kustannuserittelypohja TKI- ja investointihankeille (24.4.2023).

Hankkeiden raportointi

Avusta saaneiden hankkeiden tulee raportoida hankkeiden etenemisestä ja hankkeen tuloksista sovitun mukaisesti. Hankkeiden väli- ja loppuraportointiin liittyvät ohjeet ja mallipohjat voi ladata alta.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI)

Investointihankkeet

Päättyneet hankehaut (2016-2022)

2022

Jätevesien ravinteiden kierrätyksen hankkeille ja menetelmäselvitykselle haettavissa rahoitusta (Uutinen 4.7.2022) 

Avustushaku yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeille 1.1. – 28.2.2022 (Uutinen 15.12.2021)

2020

Jaossa 13 miljoonaa euroa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille (Uutinen 24.9.2020)

2019

Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua (Tiedote 20.2.2019)

2018

Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa (Uutinen 10.1.2018)

2017

RAKI2-hankehaku käynnissä 3.2. – 3.3.2017 (Uutinen 3.2.2017)

2016

Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa (Uutinen 18.3.2016)