Ravinteiden kierrätyksen hankehaut

Ohjelman tulevista hauista ilmoitetaan haun avautuessa tällä sivulla sekä ympäristöministeriön Ajankohtaista-sivuilla.

Vuosina 2021-2025 hakuja kohdennetaan erityisesti yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa sekä ravinteiden kierrätyksen symbiooseja edistäviin hankkeisiin.

Avoinna olevat hankehaut

Ympäristömisteriön avustushaku liittyen maatalouden huoltovarmuuspakettiin ja EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (RRF) on auki. Avustuksiin on käytettävissä noin 49 miljoonaa euroa vuosina 2022 – 2025. Hakemuksia käsitellään neljännesvuosittain ja hakukierrokset päättyvät 31.3, 30.6, 30.9, 31.12. 

Rahoitusta on tarjolla investoinneille sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille yhdyskuntien jäte- ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseksi. 

Hankeavustuksia voi hakea seuraaviin teemoihin:

  • Yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden sisältämien ravinteiden tai ravinteiden ja orgaanisen aineen kierrätys, talteenotto tai hyödyntäminen.
  • Ravinteiden kierrätyksen symbioosit, joissa toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen yhdyskuntien ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja ja/tai vesien biomassoja.
  • Jätevesien energiapotentiaalin hyödyntäminen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden parantaminen

Tarkat tiedot avustuksen hakemisesta löytyvät Hakuohjeesta (pdf, 28.12.2022). Linkki ruotsinkieliseen hakuohjeeseen: Ansökningsanvisningen (pdf, 28.12.2022). 

Päättyneet hankehaut (2016-2022)

2022

Jätevesien ravinteiden kierrätyksen hankkeille ja menetelmäselvitykselle haettavissa rahoitusta (Uutinen 4.7.2022) 

Avustushaku yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeille 1.1. – 28.2.2022 (Uutinen 15.12.2021)

2020

Jaossa 13 miljoonaa euroa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille (Uutinen 24.9.2020)

2019

Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua (Tiedote 20.2.2019)

2018

Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa (Uutinen 10.1.2018)

2017

RAKI2-hankehaku käynnissä 3.2. – 3.3.2017 (Uutinen 3.2.2017)

2016

Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa (Uutinen 18.3.2016)