Ravinteiden kierrätyksen hankehaut

Ohjelman tulevista hauista ilmoitetaan haun avautuessa ympäristöministeriön Avustukset ja tuet - verkkosivuilla. 

Vuosina 2021-2025 hakuja kohdennetaan erityisesti yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa sekä ravinteiden kierrätyksen symbiooseja edistäviin hankkeisiin.

Hankkeiden tulee soveltuvin osin noudattaa ns. Ei merkittävää haittaa -periaatetta (DNSH). Lisätietoa DNSH-periaatteesta löytyy Suomen ympäristökeskuksen raportista "Ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) soveltaminen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa" (SYKEra 3/2022)

Avoinna olevat avustushaut 

Tällä hetkellä ei ole avoimia hankehakuja.

Kesällä 2022 avautuu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvä 2. hankehakukierros ja syksyllä varautumisen ministerityöryhmän linjaamiin määrärahoihin liittyvä ravinteiden huoltovarmuuden edistämisen hankehaku.

Päättyneet hankehaut (2016-2022)

2022

Avustushaku yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeille 1.1. – 28.2.2022 (Uutinen 15.12.2021)

2020

Jaossa 13 miljoonaa euroa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille (Uutinen 24.9.2020)

2019

Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua (Tiedote 20.2.2019)

2018

Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa (Uutinen 10.1.2018)

2017

RAKI2-hankehaku käynnissä 3.2. – 3.3.2017 (Uutinen 3.2.2017)

2016

Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa (Uutinen 18.3.2016)