Hankehaut

Ohjelman tulevista hakukierroksista ilmoitetaan haun avautuessa ympäristöministeriön Ajankohtaista -verkkosivuilla.

Tulevat hankehaut (2021)

Syksyn 2021 avustushaku tullaan kohdentamaan yhdyskuntien jätevesien ja lietteiden sisältämien ravinteiden ja orgaanisen aineen talteenottoon ja turvalliseen hyötykäyttöön sekä eri toimijoiden välisiin ravinteiden kierrätyksen symbiooseihin, joissa toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen yhdyskuntien ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja ja/tai vesistöjen biomassoja.

Lisätietoa

Ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton rahoitushaku aukeaa syksyllä (Uutinen 28.6.2021)

Päättyneet hankehaut (2016-2020)

2020

Jaossa 13 miljoonaa euroa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille (Uutinen 24.9.2020)

2019

Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua (Tiedote 20.2.2019)

2018

Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa (Uutinen 10.1.2018)

2017

RAKI2-hankehaku käynnissä 3.2. – 3.3.2017 (Uutinen 3.2.2017)

2016

Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy: painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa (Uutinen 18.3.2016)