Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla rakennetun ympäristön ilmastotyötä. Tukea on tarjolla niin yrityksille, kunnille kuin muille toimijoille.

Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä, edistää elinkeinorakenteen uudistumista ja kasvattaa suomalaisyritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä. Ohjelmalla edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Ohjelma on ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteinen. KIRAhub on mukana ohjelman koordinoinissa ja viestinnässä. Ohjelma rakentuu kolmesta alempana sivulla mainitusta rahoitusinstrumentista. Rahoitushakuja järjestetään yhteensä seitsemän.

#KIRAilmasto kutsuu mukaan

Rahoituksen lisäksi ohjelma tarjoaa rakennetun ympäristön ilmastotyöstä kiinnostuneille toimijoille alustan laajalle yhteistyölle sekä parhaiden oppien jakamiselle.

Tule tilaisuuksiimme kuulemaan lisää ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa. Tarjoamme myös sparrausta hankeideoiden kehittelyyn. Pysyt kärryillä ajankohtaisista seuraamalla KIRAilmasto-verkkosivua ja tilaamalla uutiskirjeen. Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #KIRAilmasto.

Ympäristöministeriön rahoitus

Ympäristöministeriöltä haettavana on enintään 6 miljoonaa euroa, ja tukea voivat saada myös vain kotimaassa toimivat yritykset ja muut toimijat. Avustaa voidaan esimerkiksi hankkeita, jotka tukevat siirtymää vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön tai erilaisten työkalujen kehittämistä.

Ympäristöministeriön rahoitushakujen aikataulu ja materiaalit

  1. haku 16.12.202111.2.2022. Rahoitetut hankkeet löytyvät Hankeikkunan tilannekuvaus-kohdasta.
  2. haku 9.5.2022  10.6.2022. Rahoitetut hankkeet löytyvät Hankeikkunan tilannekuvaus-kohdasta. 
  3. haku 17.10.2022–11.11.2022.
  4. haku 6.2.20233.3.2023

Business Finlandin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus

Business Finlandin TKI-rahoituksen volyymi vähähiilisen rakennetun ympäristön ratkaisuihin on yhteensä 32 miljoonaa euroa, ja sen kautta tuetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka edistää rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjuntaa.

Tukea voivat saada kansainvälistä kasvua hakevat yritykset sekä niitä tukevat tutkimusorganisaatiot. Kuntia ja muita julkisia toimijoita voidaan rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen tuella, kun hankinnalla on vaikutuksia toimialan kehittymiseen.

Business Finlandin hakujen aikataulu:

  1. haku 23.8.202115.10.2021
  2. haku 23.8.202131.3.2022
  3. haku 1.9.202231.10.2022
  4. haku 2.12.2022-14.4.2023

Business Finlandin viennin rahoitus

Business Finlandin viennin tukiohjelmassa tuetaan myös muita vientiä tukevia toimia yhteensä 2 miljoonalla eurolla. 

Rahoitus ja kriteerit EU:n elpymisvälineestä

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma toteuttaa osaltaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Osa RRF- rahoituksesta on päätetty ohjata rakennetun ympäristön ilmastotyöhön ja teemaan liittyviä avustushakuja toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland.

Tuettavien hankkeiden on noudatettava ns. do no significant harm-periaatetta, eli ne eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa. Tarkemmat hakukriteerit selviävät aina kulloisenkin rahoitushaun materiaaleista.

Tukiohjelma on voimassa 31.12.2025 saakka.

Lisätietoja

Maija Stenvall
projektikoordinaattori
p. 0295 25 0354
[email protected]

Business Finlandin avustushakujen osalta

Virpi Mikkonen
Account Lead
Business Finland
050 557 7930
virpi.mikkonen[email protected]