Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla rakennetun ympäristön ilmastotyötä. Tukea on tarjottu niin yrityksille, kunnille kuin muille toimijoille.

Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä, edistää elinkeinorakenteen uudistumista ja kasvattaa suomalaisyritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä. Ohjelmalla edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Ohjelma on ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteinen. KIRAhub on mukana ohjelman koordinoinissa ja viestinnässä. Ohjelmassa järjestettiin yhteensä kahdeksan hankehakukierrosta kolmen rahoitusinstrumentin kautta.

#KIRAilmasto kutsuu mukaan

Ohjelma tarjoaa rakennetun ympäristön ilmastotyöstä kiinnostuneille toimijoille myös alustan yhteistyölle sekä parhaiden oppien jakamiselle.

Tule tilaisuuksiimme kuulemaan lisää ja verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa. Tarjoamme myös sparrausta hankeideoiden kehittelyyn. Pysyt kärryillä ajankohtaisista seuraamalla KIRAilmasto-verkkosivua ja tilaamalla uutiskirjeen. Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #KIRAilmasto.

Ympäristöministeriön rahoitus

Ympäristöministeriön neljässä rahoitushaussa haettavana oli yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Tukea saattoivat hakea myös vain kotimaassa toimivat yritykset ja muut toimijat.

Ympäristöministeriön rahoitushakujen aikataulu ja rahoitetut hankkeet

  1. haku 16.12.202111.2.2022. Rahoitetut hankkeet löytyvät Hankeikkunan tilannekuvaus-kohdasta.
  2. haku 9.5.2022  10.6.2022. Rahoitetut hankkeet löytyvät Hankeikkunan tilannekuvaus-kohdasta. 
  3. haku 17.10.2022–11.11.2022 Rahoitetut hankkeet löytyvät Hankeikkunan tilannekuvaus-kohdasta. 
  4. haku 6.2.2023–3.3.2023 Rahoitetut hankkeet löytyvät Hankeikkunan tilannekuvaus-kohdasta.

Business Finlandin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus

Business Finlandin TKI-rahoituksen volyymi vähähiilisen rakennetun ympäristön ratkaisuihin on yhteensä 32 miljoonaa euroa, ja sen kautta on tuettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka edistää rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjuntaa.

Tukea oli haettavana kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille sekä niitä tukeville tutkimusorganisaatioille. Kuntia ja muita julkisia toimijoita voidaan rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen tuella, kun hankinnalla on vaikutuksia toimialan kehittymiseen.

Business Finlandin hakujen aikataulu:

  1. haku 23.8.202115.10.2021
  2. haku 23.8.202131.3.2022
  3. haku 1.9.202231.10.2022
  4. haku 2.12.2022-14.4.2023

Business Finlandin viennin rahoitus

Business Finlandin viennin tukiohjelmassa on tuettu myös muita vientiä tukevia toimia yhteensä 2 miljoonalla eurolla. 

Rahoitus ja kriteerit EU:n elpymisvälineestä

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma toteuttaa osaltaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Osa RRF- rahoituksesta on päätetty ohjata rakennetun ympäristön ilmastotyöhön ja teemaan liittyviä avustushakuja toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland.

Tuettavien hankkeiden on noudatettava ns. do no significant harm-periaatetta, eli ne eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa. Tarkemmat hakukriteerit selviävät aina kulloisenkin rahoitushaun materiaaleista.

Tukiohjelma on voimassa 31.12.2025 saakka.

Lisätietoja

Maija Stenvall
projektikoordinaattori
p. 0295 25 0354
[email protected]

Business Finlandin avustushakujen osalta

Virpi Mikkonen
Account Lead
Business Finland
050 557 7930
[email protected]