Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla suomalaisyrityksiä vähähiilisten ratkaisujen kehittämisessä rakennetun ympäristön saralla.

Tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä, edistää elinkeinorakenteen uudistumista ja kasvattaa suomalaisyritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailukykyä.

Ohjelmaa toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland, ja se rakentuu alla mainituista kolmesta osasta.

Business Finlandin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus

Business Finlandin TKI-rahoituksen volyymi vähähiilisen rakennetun ympäristön ratkaisuihin on yhteensä 32 miljoonaa euroa, ja sen kautta tuetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka edistää rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjuntaa.

Tukea voivat saada kansainvälistä kasvua hakevat yritykset sekä niitä tukevat tutkimusorganisaatiot. Kuntia ja muita julkisia toimijoita voidaan rahoittaa innovatiivisten julkisten hankintojen tuella, kun hankinnalla on vaikutuksia toimialan kehittymiseen.

Tukea on haettavana 2 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 15 miljoonaa euroa vuonna 2022. Myös vuonna 2023 tulee haettavaksi 15 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriön rahoitus

Ympäristöministeriöltä haettavana on 6 miljoonaa euroa, ja tukea voivat saada myös vain kotimaassa toimivat yritykset. Avustaa voidaan esimerkiksi hankintoja, jotka tukevat siirtymää vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön tai erilaisten työkalujen kehittämistä. 

Ensimmäinen, 2 miljoonan euron rahoitushaku aukeaa syksyllä 2021.

Business Finlandin viennin rahoitus

Business Finlandin viennin tukiohjelmassa tuetaan myös muita vientiä tukevia toimia yhteensä 2 miljoonalla eurolla. 

Ensimmäinen haku järjestetään vuonna 2022.

Rahoitus ja kriteerit EU:n elpymisvälineestä

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU), jonka kansallisesta käytöstä linjattiin toukokuussa 2021 julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRF, Recovery and Resiliency Facility).

Tuettavien hankkeiden on noudatettava ns. do no significant harm-periaatetta, eli ne eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäviä hankkeita ei rahoiteta. Tarkemmat hakukriteerit selviävät aina kulloisenkin rahoitushaun materiaaleista.

Hankkeiden on valmistuttava vuoden 2025 loppuun mennessä, ja raportointi tapahtuu vuonna 2026.

Lisätietoja

Kirsi Martinkauppi
hallitusneuvos
ympäristöministeriö
029 525 0177
[email protected]

Business Finlandin avustushakujen osalta

Virpi Mikkonen
Business Lead
Business Finland
050 557 7930
[email protected]