Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (KIRAilmasto)

YM004:00/2022 Kehittäminen

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Ohjelman tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä vähähiilisten ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto rakennetussa ympäristössä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM004:00/2022

Asianumerot VN/31669/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.12.2021 – 31.12.2025

Asettamispäivä 16.12.2021

Yhteyshenkilö
Maija Stenvall, Ohjelmapäällikkö
puh. +358 295 250 354
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tukiohjelman tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.
Kaikkien ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee täyttää ’Do No Significant Harm’ (DNSH) periaatteen mukaiset valinta- ja kelpoisuusehdot.

Tiivistelmä

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Ohjelman tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä vähähiilisten ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto rakennetussa ympäristössä.

Lähtökohdat

Rakennukset, rakennustuotteet ja rakentaminen ovat merkittävä sektori ilmastonmuutoksen torjunnan ja vähähiilisyyden kysymyksiä ratkottaessa. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta Suomi pystyisi saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa, on myös rakennussektorin päästöjä vähennettävä.
Rakennetun ympäristön toimialan ilmastotyön nykytilasta on laadittu katsaus ohjelmatyön tueksi https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/27e805d9-0af4-45d1-af08-282717178a7a/b331857c-afd5-4d4f-a29e-e1dda45a2440/RAPORTTI_20221013054301.pdf.

Lisätietoja

Lisää aiheesta