Usein kysyttyjä kysymyksiä vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta

Milloin Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma päättyy?  

Ohjelmassa rahoitettujen hankkeiden tulee päättyä viimeistään vuoden 2025 lopussa ja ohjelman vaikutukset ja tulokset raportoidaan komissiolle kesäkuun 2026 loppuun mennessä.  

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä ja ohjelman kesto ja rahoituksen käyttöaika on määritelty Suomen ja EU:n välisessä sopimuksessa. 

Voiko ohjelmasta saada vielä rahoitusta? 

Ohjelman käytettävissä oleva rahoitus on pääasiassa sidottu vuosina 2021-2023 järjestetyissä valtionavustushauissa. Koska rahoitusta jäi niissä käyttämättä, järjestää ympäristöministeriö vielä viidennen, täydentävän avustushaun 15.12.2023–28.2.2024.

Business Finlandin RRF Vähähiilisen rakennetun ympäristön rahoitushaut ovat päättyneet. Business Finlandilta voi hakea rahoitusta ilman erillisiä hakuaikoja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Business Finland voi rahoittaa erityisesti merkittävää kasvua vientimarkkinoilta tavoittelevia pk- ja midcap-yrityksiä myöntämällä avustusta tai lainaa kunnianhimoisiin t&k-projekteihin, jotka tuottavat yritykselle kansainvälistä kilpailuetua. 

Voivatko tukea saada myös muut kuin yritykset?

Ympäristöministeriön tukea voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, kunnalle tai muille juridisille henkilöille, joilla on y-tunnus ja jonka velvoitteet, kuten verot ja maksut, on hoidettu asianmukaisesti. Rahoitusta voi saada myös kansallisille hankkeille, joissa ei välttämättä ole vientipotentiaalia. Ympäristöministeriön aiempia hakukierroksia täydentävä 5. avustushaku on suunnattu ei-taloudellisille hankkeille.

Business Finlandin pääkohderyhmänä ovat kansainvälistä kasvua ja vientiä tosissaan tavoittelevat yritykset. Rahoitusta voi hakea yksi yritys, yritysten välinen yhteishanke tai vähintään kolmen yrityksen ja tutkimuksen yhteishanke. Kunnille ja muille julkisille hankintayksiköille voidaan myöntää rahoitusta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Julkinen sektori voi olla mukana luomassa uusia markkinoita tukemalla innovaatioiden syntymistä tarjoamalla kehitysympäristön ja toimimalla ratkaisun ensiostajana, jolloin yrityksille syntyy markkinareferenssejä.  

Miten paljon rahoitettuja hankkeita on ja mistä löydän niistä tietoa? 

Ympäristöministeriö ja Business Finland ovat rahoittaneet yhteensä noin 130 hanketta. 

Suurin osa rahoitetuista hankkeista on esillä ohjelman tilannehuoneessa.

Ympäristöministeriön rahoittamat hankkeet ovat listattuna myös valtioneuvoston avoimessa hankeikkunassa.

Business Finlandin RRF-rahoitusta saaneet yritykset löytyvät Business Finlandin avoimesta tietoaineistosta (suodata RRF vähähiilinen rakennettu ympäristö): 

Mitä eri teemoja ohjelman rahoittamissa hankkeissa käsitellään?  

Ohjelmassa käsitellään laajasti ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja ja muutamissa hankkeissa myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Hankkeissa kehitetään rakennusmateriaaleja, rakentamisen prosesseja, suunnittelu- ja laskentamenetelmiä ja käsitellään mm. kiertotaloutta, digitalisaatiota, energiaa ja aluesuunnittelua. Business Finlandin hankkeissa suunnataan toimintaa myös vientiin.  

Mistä löydän tietoa valmistuneiden hankkeiden tuloksista? 

Ympäristöministeriön rahoittamien hankkeiden loppuraportit ovat hankeikkunassa, kohdassa asiakirjat.

Hankkeilla on myös omia julkaisukanavia ja niistä löytyy tietoa muun muassa tilannehuone-sivuston hankekorteista.  

Hankkeiden tulosviestintää kehitetään koko ajan ja ohjelmasta järjestetään myös useita tulostilaisuuksia. Parhaiten tietoa saa tältä sivustolta ja tilaamalla uutiskirjeen. 

Onko vähähiilisen rakennetun ympäristön edistämiseen saatavilla muuta rahoitusta?

Ympäristöministeriöllä ei ole tällä hetkellä tiedossa aiheeseen liittyviä uusia rahoitusmahdollisuuksia. 

Business Finland rahoittaa jatkossakin rakennetun ympäristön ratkaisujen tutkimusta ja kehitystä. Erityisesti Decarbonized Cities ohjelman tapahtumat tuovat yhteen rakennetun ympäristön toimijoita. Ohjelma rakentaa kumppanuuksia valikoitujen ulkomaisten kaupunkien kanssa ja yritykset ja tutkimuslaitokset pääsevät sekä myymään että kehittämään ratkaisuja näiden haasteisiin.  

Mistä saan tietoa ja tukea vähähiilisen tuotteen tai palvelun viennin edistämiseen? 

Business Finland tarjoaa monipuolista apua kansainväliseen kasvuun ja rahoitusta kansainvälistymisen tueksi.

Business Finland julkaisee Team Finland -verkoston tunnistamia markkinamahdollisuuksia ympäri maailmaa.

Ohjelman tuottamat erityisesti vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön liittyvät markkinatutkimukset löytyvät Business Finlandin mediapankista, kohdasta Low-carbon Built Environment (RRF) – Market studies.

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

Lisätietoja

Maija Stenvall, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen Puhelin:0295250354   Sähköpostiosoite: