Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Intresserad av att ordna ett evenemang under de europeiska kulturmiljödagarna?

Miljöministeriet
11.11.2019 8.26 | Publicerad på svenska 14.9.2020 kl. 14.57
Nyhet

De europeiska kulturmiljödagarna ordnas nästa år under temat Plats för lärande. Arbetsgruppen för kulturmiljödagarna, som tillsatts av miljöministeriet, letar nu efter föreningar, museer och andra aktörer som vill ordna evenemang i anslutning till temat.

Målet med de europeiska kulturmiljödagarna är att öka förståelsen för och uppskattningen av kulturmiljön samt att uppmuntra till att bevara och vårda kulturmiljön väl. Temat för 2020, Plats för lärande, ger evenemangsarrangörerna möjlighet att presentera olika miljöer, seder och berättelser som är kopplade till växande och lärande.

Alla intresserade är välkomna att ordna program. Evenemangsarrangörerna erbjuds kommunikationsstöd och avgiftsfritt material.

Evenemang kan ordnas året om

Evenemangen kan ordnas nästan var som helst: till exempel bibliotek och museer, klubbar och kurser, idrottsplaner och naturstigar är platser för lärande. Daghem, skolor och läroanstalter – såväl nedlagda som verksamma – är viktiga lärandemiljöer och platser där ny kunskap växer fram. Också gårdar, trädgårdar och parker samt skogar och landskap utgör miljöer för tillväxt och växande.

I Finlands ordnas temaveckan för kulturmiljödagarna nästa år den 7–13 september och i anslutning till detta även Internationella landskapsdagen den 20 oktober. Evenemang kan också ordnas andra tider under året. Alla evenemang antecknas i den gemensamma evenemangskalendern.

Kulturmiljödagarna firas årligen i 50 europeiska länder

I Finland uppmärksammas kulturmiljödagarna årligen i form av till exempel rundvandringar, workshoppar, utställningar, by- och stadsdelsfester och utflykter. Evenemangen ordnas av museer, bibliotek, skolor, ungdoms- och hobbysällskap och olika föreningar.

Europeiska kulturmiljödagarna (på engelska European Heritage Days) firas förutom i Finland även i 49 andra europeiska länder. Det ordnas årligen närmare 80 000 evenemang runt om i Europa, och antalet deltagare uppgår till över 30 miljoner. Temaåren är gemensamma för alla länder, och 2020 års tema är Heritage and Education.

Kulturmiljödagarna firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen. I Finland samordnas kulturmiljödagarna av miljöministeriet, Finlands Hembygdsförbund, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.

Mer information:

Jonina Vaahtolammi, koordinator, [email protected], tfn 09 612 63229

Hanna Hämäläinen, planerare, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 095

Liisa Lohtander, organisationschef, [email protected], tfn 045 150 91 09 (internationella frågor)

Läs mer: