Hoppa till innehåll
Media

Ett nytt bidrag för förebyggande av skador som orsakas av fridlysta djur kan sökas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2023 16.00 | Publicerad på svenska 21.2.2023 kl. 16.03
Nyhet

NTM-centralens nya bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur, såsom vitkindad gås, kungsörn och fiskgjuse, kan sökas 21.2.–31.3.2023.

Ansökningarna ska lämnas in senast den 31 mars 2023, i första hand via regionförvaltningens e-tjänst.

NTM-centralen kan bevilja bidrag för att förebygga odlings- och djurskador, skador på renhushållningen orsakade av kungsörn, skador på fiskodlingsanläggningar orsakade av fiskgjuse samt skador på byggnader.

Fysiska personer, företag och andra sammanslutningar kan ansöka om bidrag för att förebygga odlings- och djurskador, skador på renhushållningen orsakade av kungsörn samt skador på fiskodlingsanläggningar orsakade av fiskgjuse, med undantag av statens bokföringsenheter.

Fysiska personer och andra sammanslutningar kan ansöka om bidrag för att förebygga skador på byggnader, med undantag av statens bokföringsenheter.

De sökande kan också genomföra gemensamma projekt.

Bidraget kan beviljas för anskaffning av produkter och tjänster samt för forskning och utvecklingsarbete. Förebyggande produkter kan till exempel vara anordningar avsedda för passiv fördrivning av fridlysta fåglar och material som behövs för inhägnad av renar samt tjänster, till exempel aktiv störning av fåglar med hundar eller mänskliga krafter.

En förutsättning för beviljande av bidrag är att de förebyggande åtgärderna bedöms minska följderna av skadorna och lindra riskerna i anslutning till dem. Dessutom förutsätts att bidragstagaren inte har fått annan offentlig finansiering för samma åtgärd. Bidraget kan helt eller delvis täcka kostnaderna.

För bidraget beviljas högst 80 procent av projektets faktiska godtagbara totalkostnader. Bidrag som beviljas organisationer kan betalas utan självfinansieringsandel så att understödets andel av de godtagbara kostnaderna är 100 procent.

Tilläggsuppgifter:

Kundservice för miljöfrågor
​​​​​​​tfn 0295 020 900
​​​​​​​[email protected]