Hoppa till innehåll
Media

Återvinningen av emballageplast ökar inom byggbranschen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2022 9.13 | Publicerad på svenska 23.5.2022 kl. 10.10
Nyhet

17 organisationer har redan anslutit sig till det frivilliga green deal-avtalet om plast inom byggsektorn. Miljöministeriet och de föreningar som är verksamma inom värdekedjan för byggande undertecknade avtalet i december 2020.

Målet med green deal-avtalet om plast inom byggsektorn är att öka användningen av återvunnen plast i produktionen av emballageplast så att 40 procent av de råvaror som används i produktionen är återvunnen emballageplast före utgången av 2027.

"De företag som hör till Plastindustrin och som anslutit sig till avtalet har för avsikt att uppnå målet på 40 procent, och i en del produktgrupper är avsikten att uppnå 50 procent fram till 2027. Dessa är betydande förändringar i riktning mot en cirkulär ekonomi för plast, säger projektchef Päivi Piispa från miljöministeriet.

Kesko avstår från användningen av blå emballageplast

Vilket företag som helst och vilken kommun eller annan organisation som helst kan ansluta sig till avtalet, förutsatt att dess åtagande uppfyller kraven för avtalet. Kesko är ett av de många företag som ingått ett åtagande. Tyngdpunkten inom Keskos affärsområde för bygg- och husteknik ligger särskilt på sortering och återvinning av plaster. Kesko strävar också efter att minska sådana byggnadsdelar och sådant byggnadsmaterial som innehåller plast.

"Vi avstår helt och hållet från användningen av blå emballageplast och övergår till färglös plast som går att återvinna. Den största fördelen med att förbinda sig till avtalet är det gör den separata insamlingen och återvinningen av emballageplast till en klart målinriktad verksamhet”, säger Leena Takaveräjä, ansvarschef för bygg- och husteknikhandeln vid Kesko.

Senatfastigheter förnyar sina anvisningar för entreprenader

Senatfastigheter, som förvaltar statens byggnadsfastigheter, hör också till de ansvarsfulla företag som ingått ett åtagande. Emballageplast samlas in separat på koncernens byggarbetsplatser och man har som mål att öka entreprenörernas kunskap om återvinning av plast.

"Vi har redan uppdaterat upphandlingsdokumenten och anvisningarna för entreprenader med tanke på målen om klimatneutralitet och cirkulär ekonomi. Härnäst börjar vi närmare utreda förutsättningarna för återvinning av plast i upphandlingarna. Vi kan till exempel kräva att entreprenörer samlar in förpackningsavfall separat. Vi förbättrar också vårt kunnande genom att delta i Motivas webbutbildning", säger Mirkka Rekola, sakkunnig inom cirkulär ekonomi vid Senatfastigheter.

Enligt Rekola erbjuder nätverket av avtalsparter och organisationer som gått med i avtalet i bästa fall nyttigt kollegialt stöd.

"Jag anser att det är bra att aktörer från hela bygg- och förpackningsindustrins leveranskedja har gått med i det här green deal-avtalet. Kretsloppet av plast kräver åtgärder av alla parter för att hela systemet ska fungera", tillägger Rekola.

Novart ska testa emballageplast som innehåller återvinningsmaterial

Novart Oy, som hör till den internationella Nobia-koncernen, är den första aktören inom köksbranschen i Finland som har ingått ett åtagande för green deal-avtalet för plast inom byggbranschen. Novart levererar material både till stora byggarbetsplatser och till konsumenter. Vid montering av fasta inventarier i konsumenternas hem sörjer Novart själv för återvinningen av förpackningsmaterial.

"Förpackningsmaterialen behövs för att skydda våra högklassiga produkter, men vi vill minska den belastning som materialen orsakar miljön. Våra val har en tydlig inverkan på uppkomsten och hanteringen av avfall och på hur återvinningen lyckas. När vi minskar mängden förpackningsavfall från våra produkter hjälper vi också våra kunder att minska mängden avfall som uppstår på byggarbetsplatserna. Att öka användningen av återvunna förpackningsmaterial stöder i sin tur också byggföretagen i deras strävan att uppnå de utsläppsmål och klimatmål som uppställts", säger Novarts QSEH-chef Anna Hokkanen.

Enligt Hokkanen har mängden plast minskat genom att plastförpackningarna har gjorts tunnare, eftersom utbudet av lämpligt plastemballage som innehåller återvinningsmaterial tills vidare har varit dåligt. "I år testar vi också sådana plastemballage som innehåller återvinningsmaterial", tillägger Hokkanen.

ABB:s fabrik för installationsprodukter i Borgå går från ord till handling

ABB:s fabrik, som tillverkar installationsprodukter i Borgå, har redan vidtagit många åtgärder för hållbarhet i praktiken i enlighet med åtagandet. Fabriken vill ta avtalets mål från ord till handling. Den separata insamlingen och materialåtervinningen av plastemballage har effektiviserats vid fabriken. Granulat, som tillverkats av återvunnen plast, används till exempel redan som råvara för locken på apparatdosor.

"Vid ABB:s fabrik i Borgå har vi förbundit oss till att främja de globala målen för hållbar utveckling. Green deal-avtalet om plast inom byggsektorn gör det möjligt för viktiga intressegrupper att bidra till att förbättra den cirkulära ekonomin på ett konkret, transparent och framför allt verkningsfullt sätt”, säger fabrikschef Marko Utriainen

Andra organisationer som har ingått ett åtagande är Lassila & Tikanoja Oyj, Teräsrakenneyhdistys, Ecoup Oyj, Lujatalo Oy, Rani Plast Oy, Saint-Gobain Finland Oy, Amerplast Oy, Jackon Finland Oy, Renta Oy, Veikko Lehti Oy, Kivi Ry och Kuljetusrinki Oy.

Webbutbildning för hela byggbranschen

Motiva har med finansiering från miljöministeriet producerat en webbutbildning om plast inom byggsektorn. Utbildningen riktar sig till hela leveranskedjan. Utbildningen är ett avgiftsfritt utbildningspaket som genomförs i form av självstudier och är öppet för alla. Utbildningen lämpar sig för dem som beställer och utför byggprojekt och entreprenader, aktörer inom produktindustrin och handelsbranschen och aktörer som hyr ut byggmaskiner. Utbildningen ger cheferna och arbetsledningen mer information om plast inom byggsektorn och färdigheter för vägledning.

"Det lönar sig att bekanta sig med den korta modulbaserade webbutbildningen. Redan nu har 160 informationstörstiga personer loggat in i webbutbildningen, men frågan om plast i byggandet konkretiseras på allvar inom branschen först när medvetenheten om betydelsen av separat insamling och materialåtervinning av emballageplast har blivit vidare utspritt”, säger Nina Teirasvuo, sakkunnig vid det statsägda bolaget för hållbar utveckling Motiva.

Utbildningspaketet kompletteras med ytterligare en modul under detta år. Modulen fokuserar på återvinning av plast i infrastrukturbyggandet.

Mer information

Miljöministeriet
Päivi Piispa
projektchef
tfn 029 5250 167
[email protected]

Motiva
Nina Teirasvuo
sakkunnig
tfn 050472 9487
[email protected]

Kesko
Leena Takaveräjä
ansvarschef för bygg- och husteknikhandeln
tfn 010 5320 023
[email protected]

Senatfastigheter
Mirkka Rekola
sakkunnig inom cirkulär ekonomi
tfn 0400 591 867
[email protected]

Novart Oy
Anna Hokkanen
QSEH-chef
tfn 040 766 1693
[email protected]

ABB: fabriken för installationsprodukter i Borgå
Marko Utriainen
fabrikschef
tfn 0503354236
[email protected]