Hyppää sisältöön
Media

Matalan kynnyksen sote-palvelut voivat vähentää asunnottomuutta 

sosiaali- ja terveysministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2023 13.55
Tiedote

Yksilölliset, matalan kynnyksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voivat ehkäistä ja vähentää asunnottomuutta. Erityisesti kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa olevien asunnottomien parissa tuloksellista on ollut etsivä ja jalkautuva, kiinnipitävä ja joustava työskentelytapa sekä palveluiden piiriin saattaminen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuosina 2020–2023 vetämässä ohjelmassa on kehitetty asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joita  tänään 13.12.2023 pidetyssä seminaarissa. Ohjelman loppuraportti on juuri julkaistu:

Tällä hallituskaudella työ jatkuu ympäristöministeriön ohjelmassa, joka tähtää pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen.

Tarvitaan riittäviä sote-palveluja, asuntoja ja pitkäjänteistä yhteistyötä

Vaikka asunnottomuutta on pystytty vähentämään Suomessa, maassamme on edelleen yli 3 600 ihmistä vailla omaa asuntoa. Asunnottomuuden monitahoisen ongelman ratkaisu vaatii saumatonta yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä sekä julkisten tahojen ja järjestöjen välillä.

Haavoittuvaisimmassa asemassa olevien tilanteeseen vastataan riittävillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla, kuten tuetulla ja yhteisöllisellä asumisella, sekä asunnottomuustyön tarpeisiin kohdennetulla asuntokannalla. Sote-palveluilla on iso merkitys etenkin siinä, että asunnon saanut asunnoton pystyy säilyttämään asunnon.

Asunnottomuutta torjutaan riittävällä kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnalla, sillä asumisen hinta aiheuttaa ongelmia erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla, jonne asunnottomuus keskittyy. 
Ongelmaan vastataan hallitusohjelmassa kohdentamalla valtion tukemat vuokra-asunnot entistä paremmin eniten tarvitseville muun muassa ottamalla käyttöön ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnan tulorajat. Myös asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja pitkäaikaisasunnottomuuteen tartutaan. 

”Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen hallituskauden loppuun mennessä on meille tärkeä prioriteetti. Se vaatii panostuksia sekä palveluihin että asuntoihin. Työtä edistämään perustetaan ohjelma, joka aloittaa työnsä vuoden alussa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kertoi seminaarissa. 

Tarkoituksena on vahvistaa valtion, hyvinvointialueiden ja kaupunkien välistä yhteistyötä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisessa. Asunnottomuuden poistamisessa otetaan huomioon erityisesti nuoret asunnottomat. 

Lisätietoja    

Erityisasiantuntija Leila Karttunen, STM, p. 0295 163 056, [email protected]
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Emma-Stina Vehmanen, YM, p. 040 847 1992, [email protected]