Hyppää sisältöön
Media

Uusi ohjelma pyrkii poistamaan pitkäaikaisasunnottomuuden

sosiaali- ja terveysministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2023 15.49
Tiedote

Ympäristöministeriö on asettanut ohjelman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Käynnistyvän ohjelman tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2027 mennessä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n selvityksen mukaan yli 1 100 henkilöä oli vuonna 2022 pitkäaikaisasunnottomina Suomessa. Tämä on 185 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vielä vuonna 2008 yli vuoden tai toistuvasti kolmen vuoden aikana asunnottomana olevien määrä oli noin 3 600.   

”Suunta on ollut oikea, ja hyvästä työstä on pidettävä kiinni. Pitkäaikaisasunnottomuus on kuitenkin edelleen vakava ongelma, sillä jokaisella on oikeus omaan kotiin. Teemme määrätietoisesti työtä sen puolesta, että pitkäaikaisasunnottomuutta ei Suomessa esiinny”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen painottaa.

Vaikuttavaa työtä asunnottomuuskysymyksen ratkaisemiseksi on tehty pitkään, ja ongelman monitahoisuus on hyvin selvillä. Aiemman työn perusteella tiedetään, että monet pitkäaikaisasunnottomat tarvitsevat heille sopivan asumisratkaisun lisäksi erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Heillä voi olla talous-, päihde- ja mielenterveysongelmia. Kaikki eivät pärjää vahvankaan tuen avulla tavallisessa asunnossa, vaan heille tarvitaan pieniä tuetun asumisen yksiköitä.

Ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan asiat eli asunnot ja asumista tukevat palvelut muodostavat pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen ytimen. Hallinnonalojen tiiviin yhteistyön ohella ohjelma tiivistää entisestään yhteistyötä kaupunkien, hyvinvointialueiden ja valtion välillä.  

"Hallituksen tavoite on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa määrätietoisella työllä. Suomessa on tehty eri hallituskausina johdonmukaisesti tekoja asunnottomuuden vähentämiseksi ja asian tärkeydestä vallitsee laaja yhteiskunnallinen yhteisymmärrys. Kuluvalla kaudella on syytä kiinnittää erityistä huomiota kaupunkien, hyvinvointialueiden ja valtion saumattoman yhteistyön varmistamiseen", ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana toimiva Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov, sanoo.  

Hallitusohjelman mukaisesti pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen osoitetaan pysyvää rahoitusta. Käynnistyvä ohjelma laatii tarkemman suunnitelman, jonka mukaan rahoitus kohdennetaan.

Lisäksi pitkäaikaisasunnottomille suunnattuja asumisyksiköitä rahoitetaan ARA:n myöntämällä erityisryhmien investointiavustuksella ja korkotukilainoilla. Ohjelmaan osallistuvat kaupungit ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja hakemaan rahoitusta pitkäaikaisasunnottomuutta poistaviin investointeihin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen ja käyttöönottoon.  

Työtä kaiken asunnottomuuden torjumiseksi tukevat lisäksi toimet, joilla valtion tukemia vuokra-asuntoja suunnataan eniten tarvitseville, sekä häätöjen ehkäisyyn tähtäävä työ, kuten asumisneuvonta. Asuntotarjonta vaikuttaa asunnottomuuteen, ja siksi hallitus edistää asuntomarkkinan toimintaa ja riittävää asuntorakentamista etenkin kasvukeskuksissa muun muassa käynnissä olevien MAL-sopimusneuvotteluiden kautta.  

Ohjelmalle on asetettu johtoryhmä, joka kutsuu kaikki ohjelmaa toteuttavat tahot ohjelmaryhmään. Ohjelman toimikausi on 1.1.2024−31.12.2026.

Lisätiedot

Tommi Laanti
asuntoneuvos
p. 0295 250 146
[email protected]

Daniel Sazonov
apulaispormestari
p. 045 129 6812
[email protected]