Hyppää sisältöön
Media

Miljöministeriet beviljar understöd för utveckling av utbildning i träbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2020 12.36
Pressmeddelande

Genom miljöministeriets program för träbyggande beviljas specialunderstöd för sammanlagt 700 000 euro för projekt som snabbt kan utveckla utbildningen för träbyggande. Målet är att utveckla utbildningen så att framtidens experter på byggande får en utbildning som bättre motsvarar dagens och framtidens behov särskilt vad gäller industriellt träbyggande och modern träproduktindustri.

”Utvecklingen när det gäller att använda trä i byggande går snabbt framåt. Byggandet industrialiseras och blir mångsidigare, trä används allt oftare för höga och stora byggnader och träbyggandet digitaliseras, internationaliseras och kombineras med andra material. För att kunna öka träbyggandet behöver man bland annat bredda kunnandet och utbildningen. Därför satsar vi nu på att utveckla utbildningen, och samtidigt kan vi förhoppningsvis öka intresset för träbyggande hos dem som söker sig till byggutbildningar”, säger Petri Heino, programchef för programmet för träbyggande.

Projekten kan till exempel producera ny kunskap och nya lösningar eller modeller inom områdena för träteknik, byggande, design, hantverk och konstindustri. Man kan ansöka om understöd bland annat för utveckling av undervisningsmaterial och läromedel, utbildningssamarbete, undervisningsresurser, forskningsutbildning eller profilering av utbildningar inom träbyggande. Särskilt viktiga är projekt som utvecklar de specialiseringsutbildningar i träbyggande som det föreskrivs om i yrkeshögskolelagen eller universitetslagen.  

Understöd kan sökas under tiden 23.11 - 21.12.2020. Understödet kan sökas av anordnare av yrkesutbildning, högskolor eller organisationer som producerar tjänster för yrkesläroanstalter eller högskolor.

Miljöministeriet står för högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Vid bedömningen av projekten beaktas särskilt behoven och genomförbarheten samt hur omfattande projektet är och huruvida det ger långsiktiga resultat.    

Genom programmet för träbyggande får de projekt som understöds utöver finansieringen även bättre nätverksmöjligheter och sparrning för hur projektet kan genomföras och ge bättre resultat. Under programmet satsar man även på att resultaten och de nya förfaringssätten ska kunna utnyttjas inom hela branschen.

Mer information:

Petri Heino, programchef, tfn 0295 250 203, [email protected]