Hyppää sisältöön
Media

Kunnille tarjolla maksutonta neuvontaa puurakentamisesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2021 15.23
Tiedote

Tänään avautunut julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu auttaa kuntia niiden puurakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on vauhdittaa julkisen sektorin puun käyttöä rakentamisessa, mikä tukee osaltaan Suomen päästövähennystoimia ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Neuvontapalvelusta vastaa Motiva ja sen rahoittaa ympäristöministeriö.

ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat

Ympäristöministeriö julkaisi syksyllä 2020 yhdessä sidosryhmien kanssa laaditut julkisen puurakentamisen kansalliset tavoitteet, joiden mukaan puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 31 prosenttia vuonna 2022 ja 45 prosenttia vuonna 2025. Taustalla tavoitteen asettamisessa on ilmastonmuutoksen hillintä ja pyrkimys kohti vähähiilisempää rakentamista. Kokemuksen ja tiedon puute kuitenkin hidastaa puurakentamisen yleistymistä monissa kunnissa. Vuonna 2019 puun markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta oli 15 prosenttia.

”Julkinen rakennuttaja on kuin moottori puurakentamisen edistämisessä: julkisten puurakennushankkeiden kasvattama kysyntä vahvistaa puuhun liittyvää osaamista ja kehittää alaa entistä kilpailukykyisemmäksi niin Suomen sisällä kuin ulkomaille tähyiltäessä. Tuon moottorin haluamme nyt startata kunnolla”, kuvaa asiantuntija Jemina Suikki ympäristöministeriöstä.

”Neuvonnalla haluamme helpottaa puurakentamishankkeiden suunnittelua ja läpivientiä kunnissa. Puurakentamisen lisääntyminen kunnissa edellyttää puun moninaisten mahdollisuuksien ymmärtämistä sekä entistä parempaa suunnittelu-, hankinta- ja kaavoitusosaamista. Tärkeässä roolissa ovat myös siihen liittyvien erityispiirteiden, kuten paloturvallisuusnäkökohtien huomiointi”, sanoo Motivan johtava asiantuntija Harri Heinaro.

Puurakentamisen neuvontapalvelu tarjoaa tietoa ja vastauksia julkisen puurakentamisen haastaviin kysymyksiin. Kuntien kysymyksiin vastaavat alan asiantuntijat. Kysyä voi verkkolomakkeella, sähköpostilla sekä erikseen varattuna puhelinaikana.

Osaamista maksuttomista koulutuksista

Motiva järjestää kunnille ja kaupungeille maksuttomia verkkokoulutuksia julkisen puurakentamisen eri teemoista vuosina 2021–2022. Koulutusten teemat liittyvät muun muassa hankintoihin, kaavoitukseen ja maankäyttöön, puurakentamisen kunta- ja hankintastrategioihin, elinkaariarviointiin, energiatehokkuuteen, palomääräyksiin ja akustiikkaan.

Kunnat kehittävät yhdessä ja oppivat toisiltaan

Motiva kokoaa myös kaksi vauhdittajaryhmää, jotka tarjoavat niihin osallistuville kunnille konkreettista kehittämisapua, vertaistukea ja asiantuntijoiden näkemystä puurakentamiseen. Keväällä 2021 käynnistyvä ryhmä keskittyy uudisrakennuksiin ja syksyllä 2021 käynnistyvä ryhmä korjausrakentamiseen. Ryhmiin toivotaan mukaan kuntien ja kaupunkien edustajia, jotka työskentelevät puurakentamishankkeiden tai niihin liittyvän kehitystyön parissa. Ensin käynnistyvään julkisten uudisrakennusten vauhdittajaryhmään voi hakea 9.2.–16.3.2021 välisenä aikana.

Julkisen sektorin puurakentaminen kasvussa

Vuonna 2019 julkinen sektori rakensi uusia rakennuksia yhteensä 2,8 miljardilla eurolla. Uudisrakennusten yhteenlaskettu tilavuus oli 6,9 miljoonaa kuutiota, josta puurakennusten osuus oli reilu miljoona kuutiota. Viime vuosina puun käyttö on kasvanut julkisella sektorilla erityisesti opetus- ja varhaiskasvatuksen rakennuksissa. Myös puukerrostalojen määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.
 
Valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan toteuttamaa julkisen puurakentamisen neuvontaa rahoittaa ympäristöministeriö osana Puurakentamisen ohjelmaa (2016‒2022).

Lisätietoja:
 
johtava asiantuntija Harri Heinaro, Motiva Oy, p. 050 913 3679, [email protected]
 
asiantuntija Jemina Suikki, ympäristöministeriö, p. 029 525 0345, [email protected]