Puurakentamisen toimenpideohjelma

Puurakentamisen toimenpideohjelma

YM025:00/2018 Kehittäminen

Puurakentamisen ohjelma (2016–2023) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM025:00/2018

Asianumerot VN/5161/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2016 – 31.12.2023

Asettamispäivä 26.6.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Tavoite Pienennetään asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä

Keino Toteutetaan puurakentamisen toimenpideohjelma

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta maakuvastaan lähtien

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjelman tavoitteet:
-Tukea Suomen biotalousstrategiaa lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa, ja siten kasvattaa hiilen pitkäaikaisia varastoja.
-Edistää puurakentamisen teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa
-Edistää kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista Suomessa
-Lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa
-Lisätä puun käyttöä kaupunkirakentamisessa ja suurissa puurakenteissa

Ohjelman tuotokset:
-Osaamisen koulutuksen varmistaminen
-Informaatio-ohjauksella vaikuttaminen
-Faktatiedon tarjoaminen asennemuutoksen aikaansaamiseksi
-Teollisen puurakentamisen ratkaisujen edistäminen tarjoamalla kehityspanoksia
-Kansainvälisen tutkimus- ja kehitysyhteistyön edistäminen
-Julkisen puurakentamisen vauhdittaminen

Tiivistelmä

Puurakentamisen ohjelma (2016–2023) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa.

Lähtökohdat

Yhteiskunnalliset ja ilmastopoliittiset tarpeet edellyttävät puun käytön laajentamista sekä puuhun pohjautuvien rakennusjärjestelmien ja -tuotteiden kehittämistä. Puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen. Teollisen puurakentamisen ratkaisut mahdollistavat materiaali- ja tuotantotehokkuuden kehittämisen sekä teollisten hallittujen prosessien kautta myös laadun ja kustannustehokkuuden parantamisen. Puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino edistää kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisten ilmastotavoitteiden tavoittamista vuoteen 2035 mennessä. Puun sitoma hiili myös säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään hiilivaraston

Lisätietoja

Lisää aiheesta