Julkinen puurakentaminen

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Monessa kunnassa puun käyttö rakentamisessa on tunnistettu yhdeksi keinoksi pienentää kunnan hiilidioksidipäästöjä ja päästä lähemmäksi asetettuja ilmastotavoitteita. Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa on yksi Puurakentamisen ohjelman painopisteistä. Ohjelma edistää julkista puurakentamista tarjoamalla kuntatoimijoille työkalujen lisäksi yleistä tietoisuutta puurakentamisen eduista, kuten hiilijalanjäljen merkityksestä sekä terveellisyydestä ja turvallisuudesta rakentamisessa Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa Puurakentamisen ohjelmalle myönnettyä lisärahoitusta kohdistetaan erityisesti julkisen rakentamisen sekä osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.

Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma on yhdessä sidosryhmien kanssa työstänyt kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle. Tavoitteet on annettu puun osuudelle kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta sekä rakennusmääriltään merkittävimmille rakennustyypeille.

Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle:

Kaikki rakentaminen

Rakentamisen kokonaismäärä (1000 m3)

Puurunkoiset rakennukset (1000 m3)

Puun markkinaosuus (%)

2019 6 907 1 039 15 %
2022 5 661 1 760 31 %
2025 5 221 2 296 45 %

 

Tavoitteet julkaistiin syksyllä 2020 pidetyssä julkistamistilaisuudessa. Perusteet tavoitteen asettamiselle ja rakennustyyppikohtaiset tavoitteet on esitetty Julkisen puurakentamisen kansalliset tavoitteet -raportissa. 

Käynnissä olevat ja tulevat avustushaut julkiselle sektorille

Avustuksilla tuetaan kuntien puurakentamisen kehitystä ja lisätään valmiuksia toteuttaa varsinaisia puurakennushankkeita. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja puurakentamisen kehittämiseksi.

Avustuksia myönnettiin vuoden 2020 hauissa yhteensä enintään 700 000 euroa.

Tulevat hakukierrokset

Kolmas avustushaku kuntien puun käyttöä rakentamisessa edistäville hankkeille avataan keväällä 2021.

Päättyneet hakukierrokset 

Avustettujen hankkeiden tiedot ja loppuraportit löytyvät valtioneuvoston Hankeikkunasta.

Muu tuki julkiselle rakennuttajalle

Koko valtioneuvosto on sitoutunut puurakentamisen edistämiseen ja julkisen puurakenteisen tavoitteisiin.  Julkista rakennuttajaa tuetaan suorien kehityshankeavustuksien lisäksi seuraavilla toimenpiteillä:

  • Neuvontapalvelu
  • Verkosto- ja sidosryhmätapaamiset
  • Julkisen rakennuttajan koulutukset valikoituihin teemoihin
  • Julkisen puurakennuksen hankintaopas
  • Viestintäpaketti kuntien käyttöön
  • Hankekanta kotimaisista julkisista puurakennuksista

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet käynnistetään vuoden 2020 aikana.

Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää korotettua käynnistysavustusta vuokra-asuntojen rakentamiseen. Puukerrostalojen käynnistysavustus vuoden 2021 loppuun saakka MAL-alueilla on 5000 euroon asuntoa kohden. MAL-alueiden ulkopuolella käynnistysavustus on 1000 euro, jota korotetaan 2000 eurolla asuntoa kohden, mikäli kyseessä on puurakennus.

Lisätietoja

Jemina Suikki, asiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250345