Julkinen puurakentaminen

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Monessa kunnassa puun käyttö rakentamisessa on tunnistettu yhdeksi keinoksi pienentää kunnan hiilidioksidipäästöjä ja päästä lähemmäksi asetettuja ilmastotavoitteita. Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa on yksi ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman painopisteistä. Ohjelma edistää julkista puurakentamista tarjoamalla kuntatoimijoille työkalujen lisäksi yleistä tietoisuutta puurakentamisen eduista, kuten hiilijalanjäljen merkityksestä sekä terveellisyydestä ja turvallisuudesta rakentamisessa. Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa Puurakentamisen ohjelmalle myönnettyä lisärahoitusta kohdistetaan erityisesti julkisen rakentamisen sekä osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.

Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma on yhdessä sidosryhmien kanssa työstänyt kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle. Tavoitteet on annettu puun osuudelle kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta sekä rakennusmääriltään merkittävimmille rakennustyypeille.

Kaikki rakentaminen

Rakentamisen kokonaismäärä (1000 m3)

Puurunkoiset rakennukset (1000 m3)

Puun markkinaosuus (%)

2019 6 907 1 039 15 %
2022 5 661 1 760 31 %
2025 5 221 2 296 45 %

Tavoitteet julkaistiin syksyllä 2020 pidetyssä julkistamistilaisuudessa. Perusteet tavoitteen asettamiselle ja rakennustyyppikohtaiset tavoitteet on esitetty Julkisen puurakentamisen kansalliset tavoitteet -raportissa. 

Avustukset

Käynnissä olevat ja tulevat avustushaut julkiselle sektorille

Avustuksilla tuetaan kuntien puurakentamisen kehitystä ja lisätään valmiuksia toteuttaa varsinaisia puurakennushankkeita. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja puurakentamisen kehittämiseksi.

Avustuksia myönnetään hauissa yhteensä enintään 1,1 miljoonaa euroa.

Päättyneet hakukierrokset ja tuetut hankkeet

Päättyneiden hankkeiden loppuraportit löytyvät valtioneuvoston Hankeikkunasta.

Tukea puurakentamiseen

Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu

Julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu on käynnistynyt. Se tarjoaa tietoa ja vastauksia julkisen puurakentamisen haastaviin kysymyksiin. Osana neuvontapalvelua julkiselle toimijalle tarjotaan koulutuksia, vertaistukea ja yhteiskehittämistä, jotka parantavat julkisen puurakentamisen edellytyksiä Suomessa. Neuvontapalvelun toteuttaa Motiva Oy.

Muu tuki julkiselle rakennuttajalle

Koko valtioneuvosto on sitoutunut puurakentamisen edistämiseen ja julkisen puurakentamisen tavoitteisiin.  Julkista rakennuttajaa tuetaan suorien kehityshankeavustuksien lisäksi seuraavilla toimenpiteillä:

  • Verkosto- ja sidosryhmätapaamiset
  • Julkisen puurakennuksen hankintaopas
  • Tietopaketti kuntien käyttöön
  • Hankekanta kotimaisista julkisista puurakennuksista

Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää korotettua käynnistysavustusta vuokra-asuntojen rakentamiseen. Puukerrostalojen käynnistysavustus vuoden 2021 loppuun saakka MAL-alueilla on 5000 euroon asuntoa kohden. MAL-alueiden ulkopuolella käynnistysavustus on 1000 euroa, jota korotetaan 2000 eurolla asuntoa kohden, mikäli kyseessä on puurakennus.

Lisätietoja

Sini Koskinen, asiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250420