Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018–2023

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi.

Ympäristöministeriö myöntää tukea maakuntien ilmastotyölle ‒ avustushaku nyt auki

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma avaa avustushaun kuntien ilmastotyötä tukeville maakuntien ilmastohankkeille 16.8.2021. Kokonaisuudessaan avustusta on suunniteltu jaettavan noin 1,5 miljoona euroa. Nyt kannattaa tarttua toimeen ja heittää hakemusverkko vesille!

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 vain, jos myös kunnat ja alueet tekevät aktiivista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Kunnat vastaavat alueillaan mm. kaavoituksesta, maankäytöstä, liikennesuunnittelusta, energiayhtiöiden omistajaohjauksesta ja rakennusten lämmitysvalinnoista. Omien ilmastotekojensa lisäksi kunnat voivat monin tavoin edistää asukkaiden, elinkeinoelämän, maatalousyrittäjien ja muiden sidosryhmien ilmastotyötä. Kunnat toimivat paikallisen ja alueellisen ilmastotyön alustoina ja mahdollistajina, innostajina ja vauhdittajina.

Lähes puolet suomalaisista asuu kunnissa, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Suomen ympäristökeskuksen uuden päästölaskentajärjestelmän mukaan kuntien päästöt ovat laskeneet taakanjakosektorilla kuitenkin vain 12 prosenttia vuosina 2005–2017. Päästöjen vaatimaton väheneminen suhteessa hiilineutraaliustavoitteeseen osoittaa, että kuntien ilmastotyön vauhdittamiselle on selkeä tarve.

Ohjelman tärkeimpiä osatavoitteita

  • Kuntien ja alueiden ilmastotyön edistäminen ja vauhdittaminen
  • Valtion ja kuntien välisen tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen ja voimistaminen ilmastotyön saralla
  • Paikallisten ja alueellisten ilmastoratkaisujen rahoitus
  • Parhaiden ilmastotyökalujen ja -toimintamallien levittäminen ja sen rahoittaminen

Rahoitusta kuntien ja alueiden ilmastotyölle

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankintojen ja valtionavustusten kautta. Suurin osa ohjelman rahoituksesta suunnataan suoraan kuntien ja alueiden omien ilmastohankkeiden avustamiseen, ja lähtökohtana näissä hankkeissa on ottaa käyttöön parhaita ilmastokäytäntöjä ja kokeilla uusia. Lisäksi osa ohjelman rahoituksesta käytetään kansallisen tason hankintoihin, joiden kautta mahdollistetaan kaikkien kuntien ja alueiden ilmastotyötä muun muassa kehittämällä yhteisiä toimintamalleja, viestintämateriaaleja, tietopohjaa ja koulutuksia.

Esimerkkejä ympäristöministeriön rahoittamista kuntien ja alueiden ilmastohankkeista

Esimerkkejä kansallisen tason hankinnoista

Lisätietoja

Olli-Pekka Pietiläinen, projektipäällikkö 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250316  


Miia Berger, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250265