Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018–2023

Kunnat ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kunnat toimivat paikallisen ja alueellisen ilmastotyön alustoina ja mahdollistajina, vauhdittajina ja katalysaattoreina. Kunnat vastaavat alueillaan muun muassa kaavoituksesta, maankäytöstä, liikennesuunnittelusta, energiayhtiöiden omistajaohjauksesta, monien rakennusten lämmitystapavalinnoista ja julkisista hankinnoista.   

Karkean nyrkkisäännön mukaan kuntakonsernin osuus on noin 10 % alueensa kasvihuonekaasupäästöistä. Loput 90 % päästöistä aiheutuu muiden tahojen, erityisesti alueen yritysten ja asukkaiden, toiminnasta. Siksi kunnille on tärkeää sekä vähentää omia päästöjään että vauhdittaa alueensa muiden toimijoiden päästövähennyksiä. Tätä kunnat voivat tehdä erilaisten ohjauskeinojen avulla: velvoitteilla, taloudellisella ohjauksella, viestinnän ja palvelumuotoilun keinoin.

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä

Runsaat 60 % suomalaisista asuu kunnissa, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, viisi vuotta ennen Suomen kansallista hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2035. Vaikka Suomesta löytyy useita ilmastotyön edelläkävijäkunta, monet kunnat eivät ole vielä käynnistäneet omaa ilmastotyötään.

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät vähintään kansallisen hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen mukaisesti, mahdollisimman kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi. 

Tavoitteena on madaltaa kynnystä, jotta mahdollisimman moni uusi kunta tulisi mukaan tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen ilmastotyöhön. Myös edelläkävijäkunnissa kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden muuttuminen käytännön toimiksi vaatii tukea ja vauhdittamista. Ohjelma auttaa kuntia löytämään itselleen sopivia kansallisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä ilmastotyönsä vauhdittamiseen. 

Ohjelman tärkeimpiä tehtäviä ovat 

  • kuntien ja alueiden ilmastotyön edistäminen ja vauhdittaminen 
  • valtion ja kuntien välisen kumppanuuden, yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen ja voimistaminen ilmastotyön saralla
  • paikallisten ja alueellisten ilmastoratkaisujen rahoitus
  • parhaiden ilmastotyökalujen ja -toimintamallien levittäminen ja rahoittaminen.

Rahoituksen avulla otetaan käyttöön parhaita käytäntöjä ja kokeillaan uusia 

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankintojen ja valtionavustusten kautta. Suurin osa ohjelman rahoituksesta suunnataan suoraan kuntien ja alueiden omien ilmastohankkeiden avustamiseen. Lähtökohtana hankkeissa on ottaa käyttöön parhaita ilmastokäytäntöjä ja kokeilla uusia. Kuntatasolla lähikuntia kannustetaan useamman kunnan ilmastoyhteistyöhön. Aluetasolla ilmastotyötä vauhditetaan erityisesti maakuntien liittojen ja ELY-keskusten kautta.

Osa ohjelman rahoituksesta käytetään kansallisen tason hankintoihin, joiden kautta mahdollistetaan kaikkien kuntien ja alueiden ilmastotyötä. Rahoituksella kehitetään yhteisiä työkaluja, toimintamalleja, viestintämateriaaleja, tietopohjaa ja koulutuksia.

Tulevista Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman rahoitushauista kerrotaan tällä verkkosivulla. Muita kuntien ilmastotyöhön suunnattuja avustushakuja voi seurata kerran kuussa päivittyvällä sivustolla.

Mitä hankkeita ohjelma on rahoittanut?

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on rahoittanut vuosina 2018–2021 yhteensä 134 hanketta. Tärkeimpiä teemoja rahoitetuissa hankkeissa ovat olleet kuntien ilmasto- ja talousjohtaminen, kunnan ja yritysten ilmastoyhteistyö, kunnan ja asukkaiden ilmastoyhteistyö, liikenteen vähähiilisyys, energiatehokkuus ja alueellinen ilmastoyhteistyö.

Seuraa ja osallistu keskusteluun kuntien ilmastotyöstä Twitterissä tunnisteella #KuntienIlmastoratkaisut.

Tutustu valtioneuvoston hankeikkunassa tarkemmin hankkeisiin, joita olemme rahoittaneet. Ehkä löydät vinkkejä oman kuntasi tai alueesi ilmastotyöhön!

Lisätietoja

Olli-Pekka Pietiläinen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250316  


Miia Berger, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250265