Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Näkökulma
Ihania kaupunkeja yhteistyöllä

Ympäristöministeriö
9.12.2020 13.26
Kolumni

Kokonaisvaltainen hyvä kaupunki on ihmiselle ihana kaupunki, jossa niin fyysinen elinympäristö kuin mielekäs tekeminen luovat hyvää elämää ja arkea. Kaupunkien tehtävänä on tarjota asukkailleen ja yrityksille paras mahdollinen elin- ja toimintaympäristö. Näistä syistä kaupunkipolitiikan tavoitteiden ja toimenpiteiden kirkastamisella on väliä, muistuttaa Suvi Anttila, jonka työpöydällä näkyy kaupunkien kehittämisen laaja kuva.

Ei ole yhdentekevää, minkälaista kaupunkia kaupunkipolitiikka synnyttää, koska se vaikuttaa suureen osaan suomalaisia. Enemmistö suomalaisista asuu kaupungeissa. Koronasta ja etätyöskentelystä johtuen kaupungistuminen saa uusia vivahteita, mutta jatkuu Suomessa edelleen. Väestönkasvu on viime vuosina ollut suurinta suurimmissa kaupungeissa ja niiden kehyskunnissa. Kaupunkien merkitys koko Suomen hyvinvoinnille on valtava, sillä ne ovat usein edelläkävijöitä ratkomaan päivänpolttavia kysymyksiä ilmastonmuutoksesta segregaatioon. Kaupungeista löytyy ratkaisuja ja innovointia.

Siksi on tärkeää puhua kaupungeista ja siitä, miten kaupungistuminen tapahtuisi mahdollisimman laadukkaalla ja kestävällä tavalla, niin sosiaalisesta, elinvoiman kuin ympäristön näkökulmasta katsottuna. Kaupunkipoliittiset keskustelut ovat viime aikoina käyneet kuumina, mikä tuo toivottua näkyvyyttä aiheelle.

Valtio ja kaupungit kimpassa

Monimutkaiset ilmiöt, joihin kaupunkipolitiikka tarttuu, eivät noudata hallinnon tai toimialojen rajoja. Tästä johtuen niin valtioneuvoston sisäinen kuin kaupunkien ja valtion välinen aktiivinen yhteistyö on välttämätöntä. Kaupunkipolitiikkaa tulee tehdä kimpassa.

Kaupungit on huomioitava valtakunnan politiikassa, jonka on tuettava kaupunkien kehittymistä kestävään suuntaan. Politiikkatoimien tulee tunnistaa erilaiset alueet ja erilaiset kaupungit, ja kehittämistoimet on räätälöitävä tarpeiden mukaan. Kaupunkispesifit tavoitteet ja toimenpiteet tulee ymmärtää erottaa laajemmista kansallisista. Kaupunkien näkemykset ja osaaminen on tuotava mukaan jo, kun toimia suunnitellaan.

YM:llä iso rooli ihanien kaupunkien kehittämisessä

Kaupunkipolitiikkaa on tällä hallituskaudella terävöitetty ja alleviivattu. Valtioneuvoston ja kaupunkien yhteistyöllä syntyi kansallinen kaupunkistrategia luomaan kestävää tulevaisuutta Suomelle. Strategian missiona on olla yhdessä ilmastoviisaan kestävän kehityksen edelläkävijöitä ja vauhdittaa koko maan hyvinvointia, osaamista ja uutta kasvua. 

Ympäristöministeriön oman strategian yhtenä kolmesta pilarista on kestävä kaupunkikehitys. Kaupunkeja koskevat muutkin strategian pilarit: hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta, hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto. YM:n tehtäväkentällä on siis paljon asioita, joilla on suurta vaikutusta kaupunkeihin.

Suomen tavoitteena on nousta maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää valtiolta ja kaupungeilta saumatonta yhteistyötä ja yhdensuuntaisia kunnianhimoisia päätöksiä ja toimia. YM:ssä työkalujamme ovat muun muassa ilmastolaki ja -suunnitelma sekä kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma. Uutena toimenpiteenä selvitetään mahdollisuutta kehittää uudenlainen kiritysväline kaupunkien ilmastotoimille.

Kaupunkipolitiikan ja -kehittämisen työkalupakissa YM:n vastuulla ovat muun muassa kaupunkiseutujen toimivuutta parantavat ja seudullista näkemystä vahvistavat MAL-sopimukset. Ne ovat hyvä esimerkki kaupunki–valtio-yhteistyöstä. Toinen esimerkki on Kestävä kaupunki -ohjelma, jonka verkostot ovat tukeneet kaupunkien kestävää kehitystä laajasti sekä käytännön kaupunkikehittämisen että strategisen johtamisen tasolla. Kolmas hyvä esimerkki on Lähiöohjelma, jossa isojen kaupunkien lähiöihin luodaan myönteistä kehitystä ja hyvinvointia lähiöiden asukkaille. Ympäristöministeriön koordinoimalla metropolipolitiikalla puolestaan tiivistetään valtion ja Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyötä asioissa, jotka tukevat metropolialueen kasvua, työllisyyttä ja kestävää kasvua sekä alueen erityishaasteiden ratkaisua.

Työ ihanien kaupunkien kehittämisen eteen jatkuu!

Kirjoittaja

Suvi Anttila
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto
[email protected]
Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia