Hyppää sisältöön
Media

Asunnottomuustyötä tehostetaan asumisneuvontaa parantamalla – ympäristöministeriö käynnistänyt neuvontaa koskevan lainsäädännön valmistelun

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2022 9.42
Tiedote

Hallituksen tavoitteena on asunnottomien määrän puolittaminen kuluvan hallituskauden aikana, ja asunnottomuuden poistaminen sitä seuraavina vuosina. Yhtenä keinona asunnottomuuden kitkemisessä käytetään asumisneuvontaa, jonka lakisääteistämisen valmistelu on käynnistetty ympäristöministeriössä.

Lakihankkeen tavoitteena on laajentaa asumisneuvontaa ja varmistaa sen riittävä saatavuus asumismuodosta ja paikkakunnasta riippumatta.

”Asuminen on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Vaikka Suomi on onnistunut vähentämään asunnottomien määrää, koskee asunnottomuuteen ajautumisen riski jopa aiempaa laajempia ihmisryhmiä. Yhä useammin asunnottomuuden riski liittyy taloudellisiin ongelmiin, ja asumisneuvonta on tutkimusten mukaan erittäin tehokas keino ennaltaehkäistä ja vähentää juuri näistä syistä johtuvaa asunnottomuutta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Taustalla työryhmän selvitys

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti asumisneuvonnan saatavuus varmistetaan tekemällä siitä lakisääteistä. Lainsäädännön valmistelu on käynnistetty asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän tekemän selvityksen pohjalta.

Työryhmän jäsenet edustivat asumisneuvontaan liittyviä tai sitä tarjoavia tahoja, ja sen tehtävänä oli selvittää erilaisia vaihtoehtoja asumisneuvonnan lakisääteistämiselle. Työryhmä antoi loppuraporttinsa keväällä 2021, ja siitä lausuntokierroksella kerättyä palautetta käytetään myös lainsäädännön valmistelussa.

Laki voimaan määräajaksi

Kunnat saavat apua asumisneuvontaan jo vuonna 2022 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta, joka myöntää kunnille valtionavustusta asumisneuvonnan ja siihen liittyvän talousneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Avustuksen käytöstä sovitaan kunnan ja ARA:n välisellä sopimuksella. Aiemmin valtion tuki on ollut suppeampaa ja koskenut vain ARA-asuntokantaa.

Käynnistyneen lainvalmistelun lähtökohtana on määritellä uudelleen ARA:n ja kuntien välisen yhteistyön periaatteet asumisneuvonnan järjestämisessä, joka perustuisi edelleen kuntien saamiin avustuksiin. Laki olisi aluksi voimassa määräaikaisesti, jonka jälkeen asumisneuvonnan ja lainsäädännön toimivuutta arvioitaisiin.

Valmistelun tavoitteena on, että lakiluonnos voidaan toimittaa kaikkien sidosryhmien kommentoitavaksi lausuntokierrokselle kevään 2022 päätteeksi. Hallituksen esitys laista annettaisiin puolestaan syksyllä, vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä. Voimaan laki astuisi vuoden 2023 alussa.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Matleena Haapala
hallitussihteeri
0295250332
[email protected]