Hyppää sisältöön
Media

Asumisneuvonnasta etsitään ratkaisua asunnottomuuden poistoon – lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportti lausuntokierrokselle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2021 12.46
Tiedote

Ympäristöministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotuksia, joilla hallitusohjelman tavoite lakisääteisestä asumisneuvonnasta voitaisiin toteuttaa.

Työryhmän toimikausi päättyi helmikuussa 2021. Loppuraportissaan ryhmä päätyi neljään erilaiseen vaihtoehtoon asumisneuvonnan lakisääteistämisen toteutuksesta, joista kaikki saivat jäsenten keskuudesta kannattajansa. Yhtä, yksimielistä ratkaisumallia ryhmä ei valinnut.

”Pyydämme nyt työryhmän loppuraportista lausuntoja, jotta saamme mahdollisimman laajaa näkemystä siihen, kuinka asumisneuvonnan kehittämisessä olisi parasta edetä. Hallitusohjelmamme tavoitteena on asunnottomuuden puolittaminen, ja tietysti lopulta sen poistaminen kokonaan. Asumisneuvonta on selvitystenkin mukaan erittäin tärkeä keino tämän tavoitteen saavuttamisessa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Työryhmän loppuraportissa on kartoitettu muun muassa asumisneuvonnan nykytilaa ja -tasoa, tapoja neuvonnan järjestämiseen sekä mahdollisia rahoitusmalleja. Kartoitusten perusteella ryhmä on esittänyt asumisneuvontaa järjestäviksi tai koordinoiviksi tahoiksi joko tulevia hyvinvointialueita, kuntia tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:a. Asumisneuvonnan lakisääteistämisen lisäksi työryhmä selvitti myös mahdollisuuksia nykyisen mallin kehittämiseen.

Suurin osa ryhmän jäsenistä kannatti asumisneuvonnan lakisääteistämistä ja jokaisesta ehdotetusta ratkaisusta sen järjestämiseksi löydettiin hyviä piirteitä. Samalla kaikissa vaihtoehdoissa tunnistettiin myös kehittämistä ja tarkempaa selvitystä vaativia kohtia. Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin myös asumisneuvonnan lakisääteistämistä kaksivaiheisesti.

Työryhmä nosti esiin myös suuret, käynnissä olevat uudistukset, kuten sote-uudistuksen ja sosiaaliturvauudistuksen, joiden merkitys asumisneuvonnan lakisääteistämisen edellytyksille on erittäin suuri.

Jatkovalmistelun tueksi ympäristöministeriö pyytää lausuntoja työryhmän loppuraportista. Lausuntoja voi antaa 21.5.2021 asti Lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lisätiedot

Työryhmän puheenjohtaja
Jarmo Lindén
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
029 525 0808
[email protected]

Timo Juurikkala
ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen erityisavustaja
ympäristöministeriö
0295250109
[email protected]

Lausuntopyynnöstä lisätietoja antaa:

Liisa Meritähti
hallitussihteeri
ympäristöministeriö
0295 250 376
[email protected]

Krista Mikkonen