Hoppa till innehåll
Media

Vänskapens naturskyddsområde har fyllt 30 år – Finland och Ryssland diskuterade en utvidgning av skyddsområdena vid gränsen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2021 12.47 | Publicerad på svenska 22.11.2021 kl. 8.36
Nyhet
Foto: Ari Meriruoko

Representanter för Finland och Ryssland höll en videokonferens på 30-årsdagen för Vänskapens naturskyddsområde. För att uppmärksamma jubileumsåret diskuterades potentiella nya samarbetsområden och möjligheter att utvidga Vänskapens naturskyddsområde till områden som är viktiga med tanke på naturskyddet.

Mötets två ordförande var Ismo Tiainen, miljöministeriets direktör för förvaltning och internationella ärenden, och Ivan Kusjtj, direktör för internationella ärenden vid Rysslands naturresurs- och miljöministerium.

”Att den biologiska mångfalden minskar är en global kris som måste bekämpas på alla nivåer. Naturen känner inga gränser. Finland och Ryssland har redan länge bedrivit ett praktiskt samarbete i naturskyddsfrågor. Vårt gemensamma naturskyddsområde och det högklassiga forskningssamarbetet i anslutning till det är ett fint exempel på detta”, säger Tiainen.

Till Vänskapens naturskyddsområde hör Kostamus naturpark på den ryska sidan och Vänskapens park på den finska sidan. Vänskapens park består av fem naturskyddsområden i Kuhmo och Suomussalmi. Naturskyddsområdet stöder sig på ett fördrag mellan Finland och Ryssland, med syfte att främja skyddet av arter och ekosystem samt forskning och långsiktig uppföljning av ekosystemen i närheten av den gemensamma gränsen.

Det gemensamma naturskyddsområdets historia går tillbaka till utrotningen av skogsrenen i Finland på 1800-talet. Arten invandrade på nytt från ryska Karelen och etablerade sig i Kajanaland från och med 1950-talet. Djurens förflyttning från en del av naturskyddsområdet till en annan tryggades genom ett fördrag.

Vetenskapligt samarbete som en del av naturskyddsområdets verksamhet

Vetenskapligt samarbete har varit en viktig del av verksamheten kring Vänskapens naturskyddsområde från första början. Det har ordnats gemensamma internationella forskningsprojekt, gjorts forskarutbyten och utvecklats metoder. Via Vänskapsparkens forskningscentral i Kuhmo, som drivs av Finlands miljöcentral, har finska forskare fått göra fältarbete i Ryssland, och rörligheten över gränsen har varit smidig åt båda hållen. Forskningscentralen bedriver ett aktivt vetenskapligt samarbete och möjliggör informationsutbyte om de värdefulla naturobjektens tillstånd i området. 

”Vi har understött forskningssamarbete mellan öst och väst och dragit nytta av forskningstraditionerna i båda länderna, för att värna om den gemensamma naturen”, säger specialforskare Gergely Várkonyi vid Finlands miljöcentral.

Vänskapens naturskyddsområde är en del av parksamarbetet mellan Finland och Ryssland, som bedrivs av Forststyrelsens naturtjänster.

”Genom det praktiska samarbetet mellan naturskyddsområdena har vi bland annat kunnat förbättra förutsättningarna för naturturism på bägge sidor om gränsen och utveckla natur- och miljöpedagogiken”, berättar Pirkko Siikamäki, regiondirektör för Forststyrelsens naturtjänster i Österbotten-Kajanaland.

Ytterligare information

Ismo Tiainen
Direktör för förvaltning och internationella ärenden
miljöministeriet
tfn 0295 250 294
[email protected]

Aino Lipsanen
Specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 0295 250 171
[email protected]

Gergely Varkonyi
Specialforskare
Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 726
[email protected]

Pirkko Siikamäki
Regionchef
Forststyrelsen
tfn 040 8275457
[email protected]