Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände en ändring av förordningen om naturskyddsområden i Nyland – grönt ljus för kabel till Kyrkslätt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2023 13.12
Nyhet

I statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland har det gjorts en ändring, som innebär att en jordkabelförbindelse tillåts genom naturskyddsområdet vid Finnträsk i Kyrkslätt. Den nya förordningen träder i kraft den 23 mars 2023.

Den planerade jordkabeln byggs för eltillförseln till Microsofts datacentral. Kabeln placeras i elnätsbolaget Carunas redan befintliga ledningsgata, som delvis löper inom den nya utvidgningen av naturskyddsområdet vid Finnträsk.

Tillägg till fridlysningsbestämmelserna

Fridlysningsbestämmelserna som tillämpas vid inrättande av naturskyddsområden tillät inte byggande av en jordkabelförbindelse, och därför måste förordningen ändras till denna del. Till förordningen fogades ett nytt moment enligt vilket en jordkabel på 2 x 110 kV i enlighet med Fortums planer får placeras i en ledningsgata som är belägen inom naturskyddsområdet i de gamla skogarna vid Finnträsk. 

Genom förordningen ser man också till att installationen och underhållet av jordkabeln inte äventyrar syftet med inrättandet av naturskyddsområdet.

Träd ska fällas innan kabeln grävs ner

Jordkabeln löper cirka en och en halv kilometer inne på naturskyddsområdet. Installationen av den kräver en  10–15 meter bred kantzon, där träd ska fällas. Redan i nuläget regleras trädbeståndets höjd på grund av ledningsgatan på området.

Enligt naturutredningen medför ändringsarbetena inga betydande olägenheter för naturvärdena i naturskyddsområdet. Spåren efter grävandet och skadorna som uppstår under arbetet kommer att snyggas upp efter att kabeln har installerats, och ytvegetationen på sträckan får sedan återhämta sig i lugn och ro. 

Kabeln tryggar eltillförseln och värmeproduktionen vid störningar

Den planerade jordkabeln är en del av en jordkabelförbindelse mellan Framnäs och Kolabacken som ska säkerställa datacentralens eltillförsel också vid eventuella störningar. Av tekniska och ekonomiska skäl kan en jordkabelförbindelse inte byggas på en annan rutt från Framnäs till Kolabacken.

Fortum kommer att ta tillvara den värme som datacentralen genererar och utnyttja den i sin fjärrvärmeproduktion. Under vintersäsongen 2024–2025 betjänar inmatningen av reservel Fortum Power and Heat Oy:s värmepumpsanläggning, som är konstruerad för att ersätta det stenkolsverk i Finno som ska tas ur drift. 


Ytterligare information

Rosa Kellokoski                                                                                                      
Sakkunnig                                                                                                                           
tfn 0295 250 260
[email protected]