Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto hyväksyi muutoksen Uudenmaan luonnonsuojelualueita koskevaan asetukseen – Kirkkonummelle kaavailtavalle kaapelille vihreää valoa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2023 13.12
Uutinen

Kirkkonummella sijaitsevan Finnträskin luonnonsuojelualueen perustamisasetukseen tehtiin muutos, joka sallii maakaapeliyhteyden suojelualueen läpi. Uusi asetus tulee voimaan 23. maaliskuuta 2023.

Suunnitteilla oleva maakaapeli rakennetaan Microsoftin datakeskuksen sähkönsyöttöä varten. Se sijoitetaan jo olemassa olevaan Carunan voimajohtokäytävään, joka kulkee osittain Finnträskin luonnonsuojelualueen uudella laajennusalueella.

Rauhoitussäännöksiin tehtiin lisäyksiä

Luonnonsuojelualueen perustamista koskevat rauhoitussäännökset eivät sallineet maakaapeliyhteyden rakentamista, joten asetusta oli näiltä osin muutettava. Asetukseen lisättiin uusi momentti, jonka mukaan Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualueella sijaitsevaan voimajohtokäytävään saa sijoittaa Fortumin suunnitelmien mukaisen 2 x 110 kV maakaapelin. 

Asetuksella huolehditaan myös siitä, että maakaapelin asennuksella ja ylläpidolla ei vaaranneta luonnonsuojelualueen perustamistarkoitusta

Kaapelin tieltä kaadetaan puita

Maakaapeli kulkee luonnonsuojelualueen puolella noin puolitoista kilometriä. Sen asennus vaatii 10–15 metriä leveää reunavyöhykettä, jonka alueelta kaadetaan puita. Jo nykyisellään puuston korkeutta säädellään alueella olevan voimajohtokäytävän vuoksi.

Luontoselvityksen mukaan muutostyöt eivät aiheuta merkittävää haittaa luonnonsuojelualueen luontoarvoille. Kaivuujäljet ja työnaikaiset vauriot siistitään kaapelin asentamisen jälkeen, ja reitin pintakasvillisuuden annetaan palautua rauhassa ennalleen. 

Kaapeli turvaa sähkönsyötön ja lämmöntuotannon häiriötilanteessa

Suunniteltu maakaapeli on osa Framnäsin ja Kolabackenin välistä maakaapeliyhteyttä, jolla varmistettaisiin datakeskuksen sähkönsyöttö myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Teknis-taloudellisista syistä maakaapeliyhteyttä ei voida rakentaa toista reittiä Framnäsista Kolabackeniin.

Fortum hyödyntää datakeskuksen tuottaman lämmön kaukolämmöntuotannossaan. Talvikaudella 2024–2025 varasähkönsyöttö palvelee Fortum Power and Heat Oy:n lämpöpumppulaitosta, jonka on suunniteltu korvaavan käytöstä poistuvaa Suomenojan kivihiililaitosta.

Lisätietoja

Roosa Kellokoski
Asiantuntija
p. 0295250260
[email protected]